Fler webbplatser

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Telefon: 0220-24000
E-post: socialocharbetsmarknadsnamnden@hallstahammar.se

Postadress:
Hallstahammars kommun
Social- och arbetsmarknadsnämnden
734 80 Hallstahammar

Social- och arbetsmarknadsnämnden (SAN) ansvarar för individ- och familjeomsorg, omsorg om personer med funktions­nedsättning, (LSS och socialpsykiatri), arbetsmarknadsåtgärder, vuxenutbildning och flyktingmottagning. Social- och arbets­marknads­nämnden består av sju ledamöter. Ärenden förbereds av tjänstepersoner inom social- och arbets­marknads­förvaltningen. Förberedelserna inför mötena sker i nämndens arbetsutskott.

Datum för social- och arbetsmarknadsnämndens möten 2023:

 • Tisdag 10 januari
 • Tisdag 7 februari
 • Tisdag 7 mars
 • Onsdag 12 april
 • Tisdag 9 maj
 • Onsdag 7 juni
 • Tisdag 22 augusti
 • Tisdag 25 september
 • Tisdag 24 oktober
 • Tisdag 21 november
 • Tisdag 12 december

Sammanträdet börjar klockan 13:15 om inte annat anges i kallelsen.


Social- och arbetsmarknadsnämnden bestämmer själv om vissa möten ska vara offentliga. Öppna sammanträden innebär att allmänheten kan delta i hela eller delar av mötet. Vi annonserar här på kommunens webbplats om sammanträdet är öppet för allmänheten.

Ordinarie ledamöter

 1. Jenny Hödefors (S), ordförande, Jenny.Hodefors@hallstahammar.se
 2. Rolf Korsbäck (S), 2:e vice ordförande, Rolf.Korsback@hallstahammar.se
 3. Camilla Härdevik (V), 1:e vice ordförande, Camilla.Hardevik1@hallstahammar.se
 4. Joakim Eriksson (L), Joakim.Eriksson@hallstahammar.se
 5. Torbjörn Estelli (M), Torbjorn.Estelli@hallstahammar.se
 6. Anders Johannesson (C), Anders.Johannesson@hallstahammar.se
 7. Sari Janssen (SD), Sari.Janssen@hallstahammar.se

Ersättare

 1. Nicklas Malmberg (S), Nicklas.Malmberg@hallstahammar.se
 2. Monica Everland (S), Monica.Everland@hallstahammar.se
 3. Lillemor Larsson (V), Lillemor.Larsson@hallstahammar.se
 4. Christina Aspenryd (S), Christina.Aspenryd@hallstahammar.se
 5. Håkan Freijd (M), Hakan.Freijd@hallstahammar.se
 6. Gun-Britt Rydén (KD), Gun-Britt.Ryden@hallstahammar.se
 7. Elias Janssen (SD), Elias.Janssen@hallstahammar.se

Här hittar du protokollen från nämndens sammanträden innevarande år. Protokollen är justerade innan de publiceras på webben. Undertecknade orginal finns på nämndkansliet.

 

Då detta är en ny nämnd finna inga protokoll bakåt i tiden. Däremot hittar du äldre protokoll från socialnämnden här.