Fler webbplatser

Invasiva främmande arter

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Invasiva främmande arter är arter som tagit sig till Sverige med människans hjälp. Arten har förmågan att förändra sin omgivning genom att öka kraftigt eftersom de oftast är tåliga, växer snabbt och förökar sig effektivt. Detta gör att de konkurrerar ut inhemska arter vilket har en negativ påverkan på den biologiska mångfalden. Invasiva främmande arter skadar naturen så att ekosystem och funktioner kan rubbas.

  Jättebalsamin

  Rapportera in fynd

  I artportalen (SLU Art­data­banken) som Sveriges lant­bruks­universitet driver kan man rapportera in observationer av främmande arter i Sverige. Artportalen är en viktig del i arbetet med att hindra förekomsten och spridningen av invasiva främmande arter.

  Allmänhetens rapporter är viktiga för att få ett bra underlag för myndigheter och andra aktörer i arbetet med att förebygga och hindra spridningen. Artportalen kan även fungera som ett effektivt varnings- och rapporteringssystem (Early Warning System) för främmande arter.

  (Bilden visar ett exempel på en invasiv art; jättebalsamin, Impatiens glandulifera.)

  Främmande arter i vattenmiljöer

  Det finns ungefär ett hundratal främmande arter i våra hav, sjöar och vattendrag. Av dessa är nästan hälften invasiva främmande arter med hög risk att negativt påverka eller skada ekosystem och den biologiska mångfalden. Exempel på arter är: Vattenpest, Signalkräfta, Sjögull och Vandrarmussla.

  Det är svårt att bli av med främmande arter som har etablerat sig i vattenmiljöer. Det är därför väldigt viktigt att förebygga spridningen genom att exempelvis:

  • Flytta inte båt, fiskredskap eller utrustning mellan olika vatten utan att rensa och rengöra dem. Låt det alltid torka innan man använder dem på en ny plats.
  • Undvik att åka båt, vattenskoter eller paddla bland vattenlevande växter.
  • Agna rätt, agna med fisk, musslor eller kräftdjur från samma vatten som det du fiskar i.
  • Töm aldrig ut ditt akvarie- eller dammvatten i naturvatten.
  • Flytta och sätt inte ut fisk och skaldjur.

  Bekämpning av landlevande arter

  Alla, även privatpersoner, är skyldiga att hindra spridning av de invasiva främmande arter som finns på EU:s förteckning. Olika arter bekämpas bäst på olika sätt. Det är därför viktigt att läsa på om den arten man vill bekämpa innan man påbörjar arbetet.

  Det här kan du göra för att förebygga:

  • Skaffa dig kunskap om vilka arter som är invasiva främmande arter.
  • Undvik att köpa och plantera okända arter från utlandet.
  • Ta inte hem okända arter från utlandet.
  • Upptäcker du en invasiva art i trädgården, bekämpa den.
  • Se till att entreprenörer du anlitar (till exempel för grävning eller trädgårdsanläggning) har kunskap om invasiva arter så de inte sprider dem när de gör sitt arbete.
  • Var uppmärksam och frågvis när du köper jord och fröblandningar så att de inte innehåller invasiva främmande arter.
  • Släng inte växtavfall i naturen eller i komposten.
  • Transportera invasiva främmande växtarter på ett säkert sätt

  Hur man hanterar växtavfallet från invasiva växter

  För att minska spridningen av invasiva främmande arter är hanteringen av arten viktig. Det är viktigt att förpacka det väl, i väl förslutna påsar, så att spridning av frön och andra grobara delar minimeras. Invasiva växter ska läggas i restavfallet (gröna kärlet) i väl förslutna plastpåsar. Större mängder ska läggas i förslutna säckar och lämnas till Återbruket i behållaren för Tapeter, Takpapp och Gummi.

  Illustration sortering invasiva arter, av illustratör: Li Rosén Zobec/Typoform

  Illustratör: Li Rosén Zobec/Typoform