Fler webbplatser

Tillstånd för andra djur än sällskapsdjur

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Sällskapsdjur är till stor glädje för många personer och vanligt förekommande i många hushåll. Att hålla andra djur, som normalt inte ses som sällskapsdjur, i tätbebyggt område kan dock leda till problem för omgivningen.

Det finns särskilda hälsoskyddsföreskrifter för Hallstahammars kommun för att bland annat minska risken för att problem uppstår för omgivningen vid hållning av andra djur än sällskapsdjur.

Du behöver söka tillstånd hos bygg- och miljönämnden

Enligt hälsoskyddsföreskrifterna krävs tillstånd för att inom detaljplanelagt område hålla:

  • Nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • Giftorm

Avgift

Vi tar ut en timavgift för handläggningen av ärendet

Har du frågor och funderingar är du välkommen att höra av dig till bygg- och miljöförvaltningen.