Fler webbplatser

Barn- och utbildningsförvaltningen

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Ulrika Hansson
  Befattning: Förvaltningschef (chef) för barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0220-24172
  E-post: ulrika.hansson@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Förvaltningen ansvarar bland annat för förskoleverksamheten, grundskolan, anpassad grundskola, fritidshemsverksamheten, och gymnasieutbildningen. I ansvarsområdet ingår att bereda och verkställa ärenden till nämnden.

  Förvaltningens organisation

  Barn- och utbildningsförvaltningen är indelad i verksamhetsområdena:

  • Förskola
  • Grundskola, anpassad grundskola och skolbarnomsorg (fritidshemsverksamhet)
  • Gymnasieutbildning
  • Måltidsverksamhet

  Barn- och utbildningsförvaltningen leds av förvaltningschef (skolchef) Ulrika Hansson. Verksamhetsområdena leds i sin tur av områdeschefer/enhetschefer. Som förvaltnings- och områdesstöd på central nivå finns kvalitets- och ekonomicontroller, kvalitetsutvecklare, enhetschef för supportenhet samt en enhetschef för central barn- och elevhälsa. På förskolorna finns ansvariga rektorer och skolorna leds av rektorer och biträdande rektorer. Förvaltningen har också en måltidschef anställd som anvsvarar för måltids­verksamheten.

  • Antal anställda: drygt 500 medarbetare
  • Årsbudget: cirka 380 miljoner kronor

  Ansvarig nämnd

  Du är välkommen att kontakta förvaltningen

  Du är välkommen att kontakta förvaltningschefen direkt. Är du osäker på vem du söker och som kan svara dig i ett ärende kontaktar du kundcenter som hjälper dig vidare.

  Lämna din synpunkt på förvaltningens verksamhet

  Barn- och utbildningsförvaltningen i Hallstahammars kommun arbetar ständigt med att utveckla och förbättra verksamheten. Dina synpunkter är viktiga för att utföra det arbetet.