Fler webbplatser

Ekonomi, resor och boende för gymnasiestuderande

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Resor och extra boende ska inte vara ett hinder för att studera på gymnasiet. Det finns resebidrag och inackorderingsbidrag att söka. Från Centrala studiestödsnämnden får du automatiskt studiestöd i form av bidrag från att du fyllt 16 och till och med vårterminen du fyller 20 år.

  Du som går i gymnasieskola kan få studiehjälp från och med kvartalet efter att du fyllt 16 år och längst till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Du behöver inte ansöka om bidraget utan det betalas ut direkt av Centrala studie­stöds­nämnden (CSN). Om du är omyndig betalas studiehjälpen ut till din vårdnadshavare. Från och med höstterminen det år du fyller 20 år kan du istället söka studiemedel från CSN.

  Om du är folkbokförd i Hallstahammars kommun och studerar på gymnasieskola inom Västmanlands län ansöker du om ett skolkort hos VL (Västmanlands lokaltrafik). Man måste ansöka för varje läsår och man behåller sitt skolkort till varje år.

   

  Från och med höstterminen det år du fyller 20 år får du bekosta resorna själv.

  Om du är folkbokförd i Hallstahammars kommun och studerar utanför Västmanlands län kan du ansöka om resebidrag hos Hallstahammars kommun. Bidraget betalas ut nio gånger per läsår, fyra gånger under hösten och fem gånger under våren. Bidraget är på samma belopp som månadskortet, maximalt 1/30 av prisbasbeloppet. Från och med höstterminen det år du fyller 20 år får du bekosta resorna själv. Resebidrag söks på nytt inför varje läsår.

  Inackorderingsbidrag är ett bidrag till boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Du kan du ansöka om inackorderingsbidrag hos Hallstahammars kommun om du uppfyller följande:


  Du har sökt och blivit antagen:

  • till en kommunal skola utanför den egna kommunen,
  • är faktiskt inackorderad på skolorten,
  • studerar på heltid och
  • avståndet är 50 kilometer eller mer

  Om du är antagen till en kommunal skola i en annan kommun på så kallat frisök har du inte rätt till inackorderingsbidrag. Undantag är nationella idrottsutbildningar (NIU) i annan kommun än Västerås.


  Bidraget är 1/30 av prisbasbeloppet och betalas ut nio gånger per läsår, fyra gånger på hösten och fem gånger på våren. Om du har mer än 500 kilometer mellan hemort och skolort (enkel resa) får du ett extra tillägg på 500 kronor per månad. Inackorderingsbidrag söks på nytt inför varje läsår.

  Inackorderingsbidrag gäller när du går på en kommunal gymnasieskola. Om du är antagen till en friskola ansöker du om inackorderingstillägg hos CSN i stället.

  Det går inte att få både inackorderingsbidrag och resebidrag samtidigt – några få undantag finns

  Du kan inte ha både inackorderingsbidrag och skolkort eller resebidrag. Undantag är de elever som studerar på Riks­gymnasiet för döva och hörselskadade oavsett avstånd mellan skola och boende.


  Om du som elev bor på internat på Ösby Naturbruksgymnasium i Sala och uppfyller villkoren för inackorderingsbidrag har du även rätt till reseersättning för en tur- och returresa per veckoslut under läsåret. Anledningen till att du får det bidraget är för att eleverna inte får bo kvar på internatet över veckosluten.


  Från och med höstterminen det år du fyller 20 år är du inte berättigad till inackorderingsbidrag och då får du också betala dina resor själv.

  Enligt Hallstahammars kommuns riktlinjer kan studerande som inte uppfyller kravet för resebidrag eller inackorderingsbidrag få kontantbidrag motsvarande vad ett skolkort kostar, under förutsättning att det finns en inackorderingsadress.

  Studie- och yrkesväg­ledaren på din skola kan svara om du har frågor om resebidrag, inackorderingstillägg eller andra frågor som gäller din ekonomi när du studerar på gymnasiet.


  Kontakta kommunens kund­center som lotsar dig vidare, eller kontakta studie- och yrkes­vägledare direkt.

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Studie- och yrkesvägledare för gymnasieutbildningen
  Telefon: 0220-24783
  Besöksadress: Skolgatan 15, Hallstahammar

  Befattning: Studie- och yrkesvägledare på Parkskolan
  Telefon: 0220-24253
  Besöksadress: Parkgatan 27, Hallstahammar

  Befattning: Studie- och yrkesvägledare på Tunboskolan
  Telefon: 0220-24644
  Besöksadress: Södra Prästgårdsgatan 2, Kolbäck