Fler webbplatser

Fastställa faderskap och föräldraskap

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Ann Bokéus
  Befattning: Familjerättssekreterare med ansvar för frågor om faderskap, föräldraskap samt särskild förordnad vårdnadshavare
  Telefon: 0220-24086
  E-post: ann.bokeus@hallstahammar.se

  Alla barn har rätt till båda sina föräldrar. Därför är det viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv.

  När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta så måste det alltid fastställas vem som är den andra föräldern. Föräldraskap kan fastställas genom bekräftelse eller genom domslut. Du behöver bekräfta ditt föräldraskap inom 14 dagar från barnets födelse. Föräldern som har fött barnet behöver också godkänna föräldraskapsbekräftelsen.

   

  Om ni som föräldrar är överens om gemensam vårdnad av barnet kan ni anmäla det i samband med föräldra­skaps­bekräftelsen.

  Om det har gått längre tid än 14 dagar från barnets födelse utan att bekräftelse gjorts meddelar Skatteverket kommunen där barnet är folkbokfört att det finns ett nyfött barn där det saknas uppgift om barnets andre förälder. Inom ett par veckor kontaktar kommunen dig för att boka en tid för att bekräfta eller utreda föräldraskapet. Vid besöket ska ni som föräldrar ta med giltig legitimation. När ni har skrivit på de handlingar som krävs, skickas uppgifterna till Skatteverket som registrerar den andre föräldern till barnet.

   

  När föräldra­skapet är fastställt, antingen via bekräftelse vid familjerätten eller via dom i domstol, har barnet samma rättsliga status som barn till gifta föräldrar. En faderskaps- eller föräldraskapsbekräftelse bevaras för all framtid.

   

  I vissa fall uppstår tveksamhet om vem som är barnets fader. Om du känner dig osäker på om du verkligen är far till barnet har du rätt att begära en rättsgenetisk undersökning (DNA-prov). Provet genomförs och bekostas av familjerätten

  Det kan även inträffa att kommunen lägger ner en påbörjad faderskapsutredning.

  Det sker vanligast på grund av att:

  • det inte går att få fram tillräckligt med uppgifter för bedömningen,
  • modern eller särskilt förordnad förmyndare samtycker till adoption av barnet eller
  • det finns särskilda skäl att anta att en fortsatt utredning skulle vara till men för barnet eller
  • det finns särskilda skäl att anta att en fortsatt utredning skulle utsätta modern för påfrestningar som skulle innebära fara för hennes psykiska hälsa.

  Om modern och fadern till barnet är gifta med varandra registreras faderskapet automatiskt och föräldrarna har gemensam vårdnad.

  Du är välkommen att kontakta kommunens kundcenter där våra kommunvägledare hjälper dig vidare till rätt person. Du kan också kontakta någon av kommunens familjerättshandläggare direkt.