Fler webbplatser

Fastställa faderskap och föräldraskap

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Ann Bokéus
  Befattning: Familjerättssekreterare med ansvar för frågor om faderskap, föräldraskap, särskild förordnad vårdnadshavare och dödsboanmälningar
  Telefon: 0220-24086
  E-post: ann.bokeus@hallstahammar.se

  Alla barn har rätt till båda sina föräldrar. Därför är det viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv.

  När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta så måste det alltid fastställas vem som är den andra föräldern. Det gäller också när två kvinnor eller två män får barn tillsammans. När du fått barn skickar Skatteverket ett meddelande till den kommun där du bor. Inom ett par veckor kontaktar kommunen dig för att boka en tid för att bekräfta eller utreda föräldraskapet. När föräldra­skapet är fastställt, antingen via bekräftelse vid familjerätten eller via dom i domstol, har barnet samma rättsliga status som barn till gifta föräldrar.

  Om ni är ett gift olikkönat par behöver ni inte göra något. Ni blir automatiskt föräldrar till barn som föds inom äktenskapet. Vid samkönat föräldraskap ska föräldraskapet fastställas även om föräldrarna är gifta.

  Fader- och föräldraskap fastställs vid besök hos familjerätten

  För att fastställa föräldraskapet ska båda föräldrarna underteckna en bekräftelse om faders- eller föräldraskap. Detta sker vid ett besök hos en familjerättshandläggare i Hallstahammars kommun. Vid besöket ska ni som föräldrar ta med giltig legitimation. När ni har skrivit på de handlingar som krävs, skickas uppgifterna till Skatteverket som registrerar den andre föräldern till barnet.

  Ni föräldrar kan även skriva under handlingarna innan barnet är fött.

  Om det efter utredning fortfarande är oklart vem som är pappa till barnet kan det bli aktuellt med en DNA-undersökning. I enstaka fall avgörs faderskapet i domstol.

  När två kvinnor får barn genom assisterad befruktning talar man om bekräftelse av föräldraskap.

  En faderskaps- eller föräldraskapsbekräftelse bevaras för all framtid.

  Samkönade par (kvinnor)

  När två kvinnor får barn tillsammans räknas mammans maka eller registrerade partner eller sambo som förälder till barnet om:

  • befruktningen skett på ett svenskt sjukhus
  • mammans partner samtyckt till behandlingen
  • det är sannolikt att barnet har kommit till genom befruktningen på sjukhuset

  I dessa fall fastställs föräldraskapet på samma sätt som för ogifta olikkönade par. Ni skriver på en bekräftelse om föräldraskap hos familjerätten. Då anmäler ni också att ni vill ha gemensam vårdnad om barnet.

  Om befruktningen skett på annat sätt än på ett svenskt sjukhus gör familjerätten en utredning och försöker fastställa föräldra­skapet. Genom adoption kan den andra partnern bli förälder i juridisk mening. En ansökan görs hos tingsrätten som sedan begär ett yttrande från socialtjänsten om adoption är till barnets bästa.

  Gemensam vårdnad

  Om ni som föräldrar är överens om gemensam vårdnad av barnet kan ni anmäla det i samband med faderskaps- eller föräldra­skaps­bekräftelsen.

  Rättsgenetisk undersökning när det är oklart vem som är fader

  I vissa fall uppstår tveksamhet om vem som är barnets fader. Om du känner dig osäker på om du verkligen är far till barnet har du rätt att begära en rättsgenetisk undersökning (DNA-prov). Provet genomförs och bekostas av familjerätten

  Faderskapsutredning läggs ner

  Det kan även inträffa att kommunen lägger ner en påbörjad faderskapsutredning.

  Det sker vanligast på grund av att:

  • det inte går att få fram tillräckligt med uppgifter för bedömningen,
  • modern eller särskilt förordnad förmyndare samtycker till adoption av barnet eller
  • det finns särskilda skäl att anta att en fortsatt utredning skulle vara till men för barnet eller
  • det finns särskilda skäl att anta att en fortsatt utredning skulle utsätta modern för påfrestningar som skulle innebära fara för hennes psykiska hälsa.

  Om modern och fadern till barnet är gifta med varandra registreras faderskapet automatiskt och föräldrarna har gemensam vårdnad.

  Mer information och hjälp vidare

  Du är välkommen att kontakta kommunens kundcenter där våra kommunvägledare hjälper dig vidare till rätt person. Du kan också kontakta någon av kommunens familjerättshandläggare direkt.