Fler webbplatser

Ledamöter i valnämnden

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Telefon: 0220-24000
E-post: valnamnden@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress:
Hallstahammars kommun,
734 80 Hallstahammar

Valnämnden består av fem ledamöter. Nämnden sammanträder vid behov de år det är val. Ärenden handläggs av kommunstyrelseförvaltningen.

Valnämndens ledamöter

  1. Thure Andersen (S), ordförande, Thure.Andersen@hallstahammar.se
  2. Marie Westling (C), 1:e vice ordförande
  3. Lennart Ahlström (S), Lennart.Ahlstrom@hallstahammar.se
  4. Stieg Andersson (M), Stieg.Andersson@hallstahammar.se
  5. Ove Andersson (V), Ove.Andersson@hallstahammar.se

Valnämndens ersättare

  1. Agneta Ivemyr (S)
  2. Richard Erikson (L)
  3. Tomas Andersson (S)
  4. Torbjörn Estelli (M), Torbjorn.Estelli@hallstahammar.se
  5. Carina Byhlin (KD), Carina.Byhlin@hallstahammar.se