Fler webbplatser

Ledamöter i valnämnden

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Telefon: 0220-24009
  E-post: valnamnden@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress:
  Hallstahammars kommun,
  734 80 Hallstahammar

  Valnämnden består av fem ledamöter. Nämnden sammanträder vid behov de år det är val. Ärenden handläggs av kommunstyrelseförvaltningen.

  Valnämndens ledamöter 2023-2026

  1. Thure Andersen (S), ordförande, Thure.Andersen@hallstahammar.se
  2. Lennart Ahlström (S), 2:e vice ordförande, Lennart.Ahlstrom@hallstahammar.se
  3. Reinder Nispeling (L), 1:e vice ordförande, Reinder.Nispeling@hallstahammar.se
  4. Torbjörn Estelli (M), Torbjörn.Estelli@hallstahammar.se
  5. Carolyn Karlsson (SD), Carolyn.Karlsson@hallstahammar.se

  Valnämndens ersättare

  1. Peter Hödefors (S)
  2. Rolf Korsbäck (S), Rolf.Korsback@hallstahammar.se
  3. Barbara Kabacinski Hallström (L), Barbara.Kabacinskihallstrom@hallstahammar.se
  4. Kerstin Persson (C)
  5. Carina Byhlin (KD), Carina.Byhlin@hallstahammar.se