Fler webbplatser

Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

  Mål 9

  Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation

  Mål 9 har en bred definition av infrastruktur som bland annat även inkluderar informations- och kommunikationsteknik.

  Ekonomisk tillväxt kan ses som ett sätt att tillföra samhället de resurser som behövs för att genomföra De Globala målen. Tillväxt är en viktig del under Mål 9, men det är viktigt att komma ihåg att de nyckelord som måste leda tillväxten är hållbarhet och inkludering.

  Kommunen har under detta mål en viktig uppgift i att främja företagande och nyföretagande i sitt stöd till det lokala näringslivet. Hallstahammars kommun har som målsättning att upphandlingar ska stimulera det lokala näringslivet, samtidigt som de tar socialt och miljömässigt ansvar.

  Hallstahammars kommun arbetar även aktivt med att underlätta för samtliga invånare att få tillgång till Internet genom fortsatt bredbandsutbyggnad och trådlösa uppkopplingar på offentliga platser.