Fler webbplatser

Kurser och utbildningar inom komvux

  Befattning: Skoladministratör vuxenutbildning och sfi
  Telefon: 0220-24780
  E-post: vuxenutbildningen@hallstahammar.se
  Besöksadress: Industrigatan 1C, Hallstahammar

  Postadress:
  Vuxenutbildningen
  734 80 Hallstahammar

  Telefon: 0220-24782
  E-post: vuxenutbildningen@hallstahammar.se
  Besöksadress: Industrigatan 1C, Hallstahammar

  OBS! Använd i första hand mejl vid kontakt med studie- och yrkesvägledaren. Personliga besök sker endast efter tidsbokning.

  Inom den kommunala vuxenutbildningen studerar du på olika nivåer och med olika mål. Nedan hittar du information om vilka kurser och utbildningar som erbjuds. Du börjar studera på den nivå som bedöms lämplig utifrån dina förkunskaper och din individuella studieplanering.

  Vuxenutbildningens kurser startar utspritt under året.

  Grundläggande kommunal vuxenutbildning (komvux) motsvarar grundskolans årskurs 7 till 9. Innehållet i undervisningen är anpassad till vuxna och riktar sig till dig som inte har slutfört grundskolan eller motsvarande utbildning.

   

  Förutom svenska, engelska, matematik, samhällskunskap och svenska som andraspråk finns även andra ämnen du kan läsa.

  Gymnasial kommunal vuxenutbildning (komvux) motsvarar gymnasieskolans ämnen och riktar sig till dig som inte har slutfört gymnasiet.

   

  För att läsa på gymnasial nivå måste du ha kunskaper motsvarande grundläggande nivå i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik. Det görs en individuell bedömning av dina kunskaper om du inte har betyg från grundskolenivå. Kunskaperna ska motsvara godkänt i respektive ämne.

   

  Söker du till svenska som andraspråk på grundläggande nivå rekommenderar vi att du har kunskaper motsvarande svenska för invandrare (sfi) D. Svenska som andraspråk grund kan du studera på plats här på vuxenutbildningen i Hallstahammar. Den har vi i egen regi.

   

  Genom den kommunala vuxenutbildningen kan du läsa antingen enstaka kurser eller yrkesutbildningar.

  Gymnasiekurser med yrkesinriktning söks som sammanhållna yrkesutbildningar (yrkespaket). De generella förkunskapskraven är grundskola med lägst betyget godkänd i svenska eller svenska som andra språk, matematik, engelska eller motsvarande kunskaper. Vissa yrkesutbildningar kräver andra grundläggande ämnen.

  Listan nedan är exempel på områden som Hallstahammars kommun erbjuder yrkesutbildningar inom. Detta betyder inte att vi har utbildningarna i egen regi.

  • Barn och Fritid
  • Bygg och Anläggning
  • El och Energi
  • Fordon och Transport
  • Industriteknik
  • Restaurang och livsmedel
  • VVS och fastighet
  • Vård och omsorg
  • Naturbruk
  • Hantverk

  När du läser en yrkesutbildning ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL). Praktiken kan förläggas på olika orter i länet, alltså inte alltid i Hallstahammar eller Västerås.

   

  Lärlingsutbildning är en arbetsplatsförlagd yrkesutbildning som riktar sig till dig som vill lära dig ett yrke genom mestadels praktiskt arbete. Lärlingsutbildning innebär att du de flesta av arbetsveckans dagar är på en arbetsplats. Viss tid kan också vara förlagt till skolan. På arbetsplatsen ska det finnas en utbildad handledare som du kan vända dig till och som ansvarar för din lärlingsplats.

  Komvux som anpassad utbildning är en del av den kommunala vuxenutbildningen (komvux), som riktar sig till vuxna (över 20 år) med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. Inom komvux som anpassad utbildning erbjuds kurser på grundläggande och gymnasial nivå.

  Målet med Komvux som anpassad utbildning för vuxna är att du får kunskaper så du bättre kan klara av arbete, boende och fritid. Personlig utveckling är också ett mål. Du kan studera på en nivå som motsvarar, anpassad grundskola, det vill säga att du antingen läser ämnen eller ämnesområden. Du kan även studera på nivå motsvarande anpassad gymnasieskola.

  Ofta ingår studierna som en del i den dagliga verksamheten. Du kan inte få studiestöd eller studielån från Centrala Studiestödsnämnden när du studerar på komvux som anpassad utbildning. Däremot kan det finnas möjlighet att få ersättning från försäkringskassan eller arbetsförmedlingen.

  Vuxenutbildningen i Hallstahammar samarbetar med Västerås stad när det gäller komvux som anpassad utbildning för vuxna. Du kan dock ansöka till komvux som anpassad utbildning på annan ort.

  Folkhögskola

  Folkhögskolan är en egen utbildningsform. Folkhögskolan har bland annat allmänna kurser som riktar sig till dig som saknar grundskole- och gymnasieutbildning och därför har svårt att studera vidare eller att etablera dig på arbetsmarknaden.

  På folkhögskola kan du också läsa profilkurser (särskilda kurser) som bara erbjuds inom folkhögskolan och har en inriktning mot ett speciellt ämnesområde. Kurserna kan vara inriktade på till exempel konst, musik, media, teater eller friskvård.

  Folkhögskolan har även många olika yrkesutbildningar. Exempel på yrkesutbildningar är journalist, fritidsledare, behandlingsassistent, hälsopedagog och teckentolk. Vissa yrkesutbildningar är på eftergymnasial nivå, medan andra är på gymnasienivå.

  Yrkeshögskola

  En yrkeshögskoleutbildning ger dig yrkeskunskaper för ditt framtida yrke. Utbildningarna varvar teori med praktik och har utvecklats i nära samarbete med det regionala näringslivet i branscher där det finns ett behov av arbetskraft.

   

  Yrkeshögskolor söker du direkt hos respektive utbildare eller skola och inte via vuxenutbildningen i Hallstahammar. Vår studie- och yrkesvägledare kan ge dig mer information.

  Högskola eller universitet

  På en högskola eller ett universitet kan du läsa en mängd utbildningar och fristående kurser. För att komma in på en kurs eller utbildning måste du vara behörig. Det finns två typer av behörighet – grundläggande behörighet och särskild behörighet. För en del utbildningar räcker grundläggande behörighet, men många utbildningar kräver också särskild behörighet.

  På vuxenutbildningen kan vi hjälpa dig att identifiera och synliggöra vad du kan. Det kan till exempel vara kunskaper du skaffat dig genom tidigare erfarenheter från arbete, studier eller i andra sammanhang. Genom att göra en inledande kartläggning och validering kan du få möjlighet att förkorta vägen till ditt mål och få dina kunskaper dokumenterade.

   

  Inledande kartläggning
  En inledande kartläggning ger dig en överblick över dina kunskaper så att du ska kunna göra ett medvetet studie- och yrkesval. Kartläggningen kan hjälpa dig hitta den lämpligaste vägen mot dina mål och synliggöra om du har kunskaper som kan valideras. Även om du inte riktigt bestämt dig eller är osäker, kan en inledande kartläggning vara ett sätt för dig att hitta vägen vidare. Vi kan hjälpa dig att identifiera och synliggöra vad du kan. En inledande kartläggning kan ibland leda till en validering av dina kunskaper.

  Så här går kartläggningen till:

  1. Börja med att fylla i så mycket du kan i kartläggningsformuläret. Detta för att få en överblick över vad du kan, dina intressen och dina förmågor.
  2. Kontakta studie- och yrkesvägledaren för att boka ett vägledningssamtal där ni tillsammans diskuterar dina möjligheter och mål. Kom ihåg att ta med kartläggningsformuläret till mötet.
  3. Efter den inledande kartläggningen kommer en bedömning göras av dina erfarenheter och hur du kan går vidare till validering, studier eller annan sysselsättning.

  Validering inom Komvux
  Validering är till för dig som har kunskap inom ett visst område men saknar bevis eller dokumentation på det. En validering kan visa vad som saknas och vad som kan kompletteras, för att du ska nå dina studie- och yrkesmål.

   

  För att synliggöra om du har kunskaper som kan valideras behöver du först göra en inledande kartläggning.

  Varför ska jag göra en validering?
  Genom att göra en validering kan du få bevis på vad du kan genom ett intyg eller betyg. Efter att du gjort en validering kan du bli direkt behörig till en utbildning eller få möjlighet att anpassa eller förkorta studietiden på aktuell utbildning.