Fler webbplatser

Vi kontrollerar ditt avlopp

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Har du ett enskilt avlopp kommer vi någon gång att kontrollera det. Kontrollerna gör vi för att se om avloppsanläggningen följer de reningskrav som finns enligt lag och för att se om anläggningen fungerar som det är tänkt

Avloppskontrollerna sker områdesvis och vi har följande områden kvar att kontrollera:

  • Norrby
  • Förunda
  • Hillsta
  • Uppsala
  • Kuppelkärret
  • Vretbacken
  • Lars-Perstorp
  • Riset

Om du bor i något av dessa områden kommer du att bli kontaktat av oss i god tid innan kontrollen sker.

Hur går en kontroll till?

Först kommer du att få en checklista hemskickad till dig. Checklistan ska du fylla i och skicka tillbaka till oss.

När vi samlat in information via checklistan och fått en överblick av avloppsanläggningen kommer vi i de flesta fall vilja göra ett platsbesök. Du kommer då att få ett brev med information från oss. Kontrollen tar vanligtvis mellan 15-20 minuter och det är bra om du kan vara med under besöket.

När vi sedan har den information vi behöver om ditt avlopp kommer vi göra en bedömning om ärendet ska avslutas eller handläggas vidare. Du kommer att få all information du behöver under processens gång.

Har du funderingar kring avloppskontroll eller andra frågor som rör enskilda avlopp är du välkommen att höra av dig till oss på bygg- och miljöförvaltningen.