Fler webbplatser

Förvaltningsbesvär - överklaga beslut som gäller dig personligen

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kommun@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Du kan överklaga ett kommunalt beslut som berör dig personligen, som till exempel ett biståndsbeslut eller beslut om bygg­lov. Du har också rätt att få hjälp av handläggarna med att skriva din överklagan. På den här sidan kan du läsa om hur en överklagan går till och vad som är viktigt att tänka på.

  Du kan överklaga beslut som du tycker är fel

  Om du anser att att beslutet som gäller dig personligen är felaktigt utifrån laglighet och/eller i sak ska du överklaga genom ett förvaltningsbesvär.

  Den instans (till exempel nämnd) som fattat beslutet är skyldig att upplysa dig om hur du ska göra för att överklaga, och även berätta om när överklagandet senast måste vara inskickat.

  Skicka in din överklagan till kommunen

  Din överklagan ska skickas eller lämnas in skriftligt till kommunen senast tre veckor (21 dagar) från den dag du fick veta beslutet. I beslutet du får ska det stå vart (till vilken nämnd) du ska skicka din överklagan.

  Din överklagan behöver innehålla:

  • ditt namn, personnummer, postadress och telefonnummer
  • information om vilket beslut du vill ska ändras
  • information om vilken ändring du vill ha
  • information om varför du vill ha ändringen
  • dagens datum och din underskrift
  • eventuella bifogade handlingar som du tycker styrker att ändringen bör ske

  Det kostar inget att överklaga.

  Kommunen bedömer om beslutet ska ändras

  Ansvarig nämnd, utskott eller handläggare på kommunen bedömer om ditt ärende ska prövas igen och beslutet ändras.

  Förvaltningsrätten avgör om beslutet är rätt och riktigt

  Om kommunen kommer fram till att beslutet inte ska ändras skickar kommunen vidare din överklagan till Förvaltningsrätten i Uppsala (eller annan berörd rättslig instans). Domstolen avgör sedan ärendet och kan upphäva eller ändra beslutet.

  Mer information och kontaktuppgifter