Fler webbplatser

Att söka och bli antagen till gymnasiet

  Du gör ditt gymnasieval på webben genom att logga in i gymnasieantagningsportalen Dexter. Inloggningsuppgifter får du från studie- och yrkesvägledaren på din skola. Du kan också vända dig till antagningskansliet i Västerås med frågor.

  När du söker till gymnasiet gör du det digitalt, på webbplatsen Dexter. Det är också där du håller koll på om du kommit in på den utbildning, det program du sökt. Observera att inga antagningsbesked skickas hem. Du måste själv logga in och bevaka vad som händer.

  Det finns dock några undantag där (fri)skolan själv tar hand om och sköter antagningen till sina program. I de fallen skickas antagningshandlingarna direkt till repektive skola.

  Den årliga tidsplanen:

  1. De olika gymnasieskolorna ordnar tillfällen med öppet hus från mitten av november till början av februari
  2. Du gör ditt gymnasieval i början av januari till mitten av februari
  3. I början av april presenteras en preliminär antagning
  4. Ångrar du dig kan du göra ett omval i april-maj
  5. I slutet av juni kommer det slutliga antagningsbeskedet
  6. I slutet av juli måste du ha gett ditt svar om du tackar ja till utbildningsplatsen
  7. Från början av augusti till mitten av september pågår reservantagningen centralt via antagningsportalen
  8. Från mitten av september tar gymnasieskolorna själva över reservantagningen
  9. Höstterminen och läsåret startar i slutet augusti

  Alla elever har rätt att söka till vilket gymnasieprogram som helst i hela Sverige. Det är däremot skillnad mellan rätten att bli antagen i första hand och i andra hand.


  Vid förstahandsmottagning är det ditt meritvärde som avgör om du blir antagen eller inte. Förstahandsmottagning gäller för dig som söker till:

  • ett gymnasieprogram i Västerås stad, då Hallstahammars kommun har samverkansavtal med Västerås stad.
  • ett gymnasieprogram, som inte finns i Västerås stad.
  • ett gymnasieprogram på en fristående skola.
  • ett gymnasieprogram med riksintag.
  • en riksrekryterande gymnasieprogram (på exempelvis riksidrottsgymnasium, RIG).

  Vid andrahandsmottagning får du bara plats, om det fortfarande finns en ledig plats, när alla behöriga första­hands­sökande har antagits. Om det inte finns några lediga platser kvar, så blir du inte antagen oavsett vilket meritvärde som du har. Du kan aldrig ta en plats från någon, som har rätt att bli förstahandsmottagen, med lägre betyg än vad du har.


  Andrahandsmottagning gäller för dig som söker till:

  • ett gymnasieprogram i en annan kommun än Västerås stad trots att samma program även finns i Västerås stad.

  Studie- och yrkesväg­ledaren på din skola kan hjälpa dig och informera om gymnasie­utbildning, hur det går till att söka gymnasie­program, antagning och tids­planen för antagnings­proceduren. Du kan också få hjälp att hitta olika gymnasie­skolor och se vilka program du kan söka på olika skolor.


  Kontakta kommunens kund­center som lotsar dig vidare, eller kontakta studie- och yrkes­vägledare direkt.

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Studie- och yrkesvägledare för gymnasieutbildningen
  Telefon: 0220-24783
  Besöksadress: Skolgatan 15, Hallstahammar

  Befattning: Studie- och yrkesvägledare på Parkskolan
  Telefon: 0220-24253
  Besöksadress: Parkgatan 27, Hallstahammar

  Befattning: Studie- och yrkesvägledare på Tunboskolan
  Telefon: 0220-24644
  Besöksadress: Södra Prästgårdsgatan 2, Kolbäck