Fler webbplatser

Mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna

    Mål 13

    Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser

    Klimatet är en ödesfråga för hela världen. Klimatförändringarna påverkar alla aspekter av utvecklingsagendan, alltifrån fattigdomsbekämpning till hälsa och jämställdhet.

    Ett förändrat klimat ställer nya krav på kommunen. Både hur vi kan bidra till att bekämpa klimatförändringar, men också till hur vi anpassar oss till ett förändrat klimat måste integreras i den kommunala politiska agendan.

    Kommunen har högt ställda mål för att bekämpa klimatförändringarna. En energiplan visar bland annat på vikten av att halvera energianvändningen innan 2050 samt använda energin på ett effektivare sätt. En klimatanpassningsplan har tagits fram och anger olika utmaningar kommunen kan ställas inför med ett förändrat klimat och vilka åtgärder vi behöver arbeta med som kan stärka vår förmåga att klara av klimatförändringarna.