Fler webbplatser

Hemtjänst - hjälp och stöd i eget boende

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Hemtjänst är till för dig som, på grund av ålders­förändringar, sjukdom eller funktions­nedsättning, behöver stöd och hjälp för att kunna bo kvar hemma och känna dig trygg i din vardag. Hemtjänst kan vara allt från hjälp med enklare sysslor några timmar per månad till omfattande omsorg flera gånger per dygn.

  Hemtjänstinsatser delas upp i

  • personlig omvårdnad, till exempel att få hjälp att klä sig, duscha, sköta den personliga hygienen samt toalettbesök
  • serviceinsatser, till exempel att få hjälp med städning, tvätt eller inköp av dagligvaror

  Det finns också rent trygghetsskapande insatser som trygghetslarm.


  Du ansöker om insatser utifrån dina personliga behov. 

  För att få hemtjänst krävs att du får ett biståndsbeslut om insatsen hemtjänst/hjälp i hemmet. Du kan ansöka om stödet både skriftligt och muntligt. Antingen skickar du in en ansökan direkt via webben eller på en blankett. Eller så kontaktar du en bistånds­handläggare som kan guida och hjälpa dig med din ansökan.

  Befattning: Biståndshandläggare för insatser enligt socialtjänstlagen (äldreomsorg)
  Telefon: 0220-24000
  E-post: handlaggaresol@hallstahammar.se

  Du ringer eller e-postar när du vill komma i kontakt med biståndshandläggaren inom äldreomsorgen. Det kan handla om att ansöka om insatser som trygghetslarm, hemtjänst, avlösarservice, särskilt boende, korttidsvistelse eller dagvård.

  För att besöka någon av handläggarna behöver du boka en besökstid.

  Du betalar för tjänsterna utifrån en taxa som äldrenämnden i Hallstahammars kommun fastställt. Det du i slutändan ska betala baseras på dina inkomster och utgifter. Förenklat kan man säga att om du har låg inkomst så betalar du lite eller ingenting för tjänsten och har du hög inkomst betalar du mer, men aldrig mer än den nationella maxtaxan som är ett högkostnadsskydd.

  Hemtjänsten kan inte hjälpa till med allt. Det som inte ingår i hemtjänst är bland annat gräsklippning, snöskottning och fönsterputsning. Dessa sysslor räknas till hushållsnära tjänster. Om du behöver hjälp med sådana tjänster vänder du dig antingen till någon privat aktör eller till Seniorservice, som är en del av kommunens verksamhet Jobbcentrum. (Observera att Seniorservice endast kan utföra uppdrag utomhus.)

   

  Tjänsten digital fixare är till för personer från 65 år som behöver hjälp och stöd för att installera och komma igång med att använda olika appar, digitala tjänster och sociala medier eller olika kommunikationsverktyg i vardagen.

  Äldre man som lyssnar på en yngre kvinna från hemtjänsten