Fler webbplatser

Grundskola, anpassad grundskola, förskoleklass och fritidshem

I Sverige är skolan obligatorisk från och med det år barnet fyller sex år. Det betyder att skolplikt gäller från förskoleklass till och med årskurs nio, alltså i tio år. I Hallstahammars kommun finns sju kommunala grundskolor. För närvarande finns det inga friskolor i kommunen.