Fler webbplatser

Samlings- och informationsplatser vid samhällsstörning

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Om någon krisartad eller allvarlig händelse som påverkar många i vårt samhälle skulle ske, exempelvis ett långvarigt strömavbrott, finns det i kommunen ett antal utsedda platser där du som invånare kan kunna komma för att få information.

  Silhuettbild med personer och pratbubblor

  Du hittar normalt informationen på internet

  Vid en händelse som definieras som en samhällsstörning eller kris är det viktigt att de som berörs kan få tillgång till säker och korrekt information om vad som hänt och händer.

  Särskilda platser utsedda där du kan få information

  Om möjligheterna att informera och kommunicera via webb begränsas eller helt försvinner, till exempel vid ett strömavbrott, eller om händelsen är så allvarlig att webbinformation inte räcker till, kan kommunens utsedda samlings- och informations­platser komma att användas.

  När samlings- och informations­platserna aktiveras kommer information att sättas upp där och personer finnas på plats för att informera och ta emot frågor.

  Utsedda samlings- och informations­platser:

  • Kulturhuset, Parkgatan 7, Hallstahammar
  • Biblioteket, Stationshuset, Stationsgatan 1, Kolbäck
  • Knytpunkten, Stallbacken 3, Strömsholm

  Vid behov kan kommunen även komma att utse fler samlings- och informationsplatser.