Fler webbplatser

Social- och arbetsmarknads­förvaltningen

  Namn: Anna Sundin
  Befattning: Förvaltningschef för socialförvaltning och arbetsmarknadsförvaltning (socialchef)
  Telefon: 0220-24250
  E-post: anna.sundin@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Förvaltningen ansvarar bland annat för individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad och försörjning, vuxenutbildning, integration och SFI, LSS och socialpsykiatri, I ansvarsområdet ingår att bereda och verkställa ärenden till nämnden.

  Förvaltningens organisation

  Social- och arbetsmarknadsförvaltningen är indelad i verksamhetsområdena:

  • Arbetsmarknad och försörjning (där också ansvaret för vuxenutbildning och svenska för invandrare, SFI ingår) 
  • Individ- och familjeomsorg (där också ansvaret för integration ingår)
  • Omsorg om personer med funktionsnedsättning (där också ansvaret för socialpsykiatri och LSS-omsorg igår)

  Social- och arbetsmarknadsförvaltningen leds av förvaltningschef Anna Sundin. Verksamhetsområdena leds av områdeschefer som till sin hjälp har enhetschefer som ansvarar för respektive verksamhet. Som förvaltnings- och områdesstöd på central nivå finns kvalitetsstrateg, ekonomicontroller samt samordnare och utredare.

  • Årsbudget: drygt 210 miljoner kronor

  Ansvarig nämnd

  Du är välkommen att kontakta förvaltningen

  Du är välkommen att kontakta förvaltningschefen direkt. Är du osäker på vem du söker och som kan svara dig i ett ärende kontaktar du kundcenter som hjälper dig vidare.

  Lämna din synpunkt på förvaltningens verksamhet

  Social- och arbetsmarknadsförvaltningen i Hallstahammars kommun arbetar ständigt med att utveckla och förbättra verksamheten. Dina synpunkter är viktiga för att utföra det arbetet.