Fler webbplatser

Avlösarservice - när du behöver avlastning

  Hjälp med avlösning kan du som anhörig, förälder eller vårdnadshavare få om du lever med en person med funktions­nedsättning; barn, vuxen eller äldre. Det är en rättighet som har stöd antingen i socialtjänstlagen (SoL) eller i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och innebär att en avlösare kommer hem några timmar och övertar om­vårdnaden så att du ska få avlastning och möjlighet att utföra egna aktiviteter och ärenden.

  Du som vårdar eller stödjer en närstående kan ha rätt till stöd. Din närstående kan till exempel vara sjuk under en längre tid, vara äldre och i behov av omsorg eller ha funktionsnedsättningar.


  Med närstående menas en person i familjen, som till exempel en partner, ett barn eller nära släkting. Det kan också vara en nära vän eller en granne.

  Kostnadsfri biståndsinsats max tio timmar per månad

  Insatsen avlösarservice med stöd av socialtjänstlagen (SoL) kräver ett biståndsbeslut. När insatsen beviljats har du möjlighet att utnyttja servicen kostnadsfritt upp till tio timmar per månad. Har du behov av mer avlösning tar kommunen ut en avgift för överstigande timmar.


  Du behöver inte redovisa vad du ska göra – tiden är helt din egen!

  Avlösning dag- och kvällstid i veckorna

  Det går att få avlösarservice måndag till och med torsdag mellan klockan 07.00 och 21.00, samt fredagar och dag före helg­dag mellan klockan 07.00 och 18.00.


  När du beviljats insatsen behöver du beställa din avlösarservice minst en vecka i förväg.

  Ansök om avlösarservice enligt socialtjänstlagen här

  Avlösarservice enligt Socialtjänstlagen (SoL) är en insats som kräver ett biståndsbeslut.

  När din ansökan kommit in tar en biståndshandläggare kontakt för ett personligt möte. Du är också välkommen att kontakta kommunens biståndshandläggare om du har frågor om hur du ansöker.

  Befattning: Biståndshandläggare för insatser enligt socialtjänstlagen (äldreomsorg)
  Telefon: 0220-24000
  E-post: handlaggaresol@hallstahammar.se

  Du ringer eller e-postar när du vill komma i kontakt med biståndshandläggaren inom äldreomsorgen. Det kan handla om att ansöka om insatser som trygghetslarm, hemtjänst, avlösarservice, särskilt boende, korttidsvistelse eller dagvård.

  För att besöka någon av handläggarna behöver du boka en besökstid.

  Befattning: Avlösarservice
  Telefon: 0220-24465
  E-post: avlosarservice@hallstahammar.se
  Besöksadress: Parkgatan 4, Hallstahammar

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Behovet styr antalet avlösartimmar

  Avlösarservice i hemmet är en rättighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Föräldrar till funktionshindrade barn, ungdomar eller vuxna behöver ofta hjälp med avlösning för att kunna koppla av eller för att genomföra aktiviteter som den funktionshindrade inte deltar i.

  Avlösning kan också vara en förutsättning för att föräldrarna ska kunna ägna sig åt det funktionshindrade barnets syskon.

  Kontakta kundcenter som hjälper dig vidare till rätt LSS-handläggare.

  Ansök om avlösarservice enligt LSS här

  Du som är förälder eller vårdnadshavare ansöker hos en LSS-handläggare om avlösarservice. Handläggaren utreder hur behovet i din familj ser ut och du får därefter ett beslut om ett visst antal timmar avlösarservice.

  Du kan både få avlösning i hemmet som en regelbunden insats och i oförutsedda situationer.

  När din ansökan kommit in tar en LSS-handläggare kontakt för ett personligt möte. Du är också välkommen att kontakta kommunens LSS-handläggare om du har frågor om hur du ansöker.

  Befattning: Biståndshandläggare för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

  Direktnummer: 0220‑243 28 eller 0220‑248 13.

  För att besöka handläggare behöver du boka en besökstid. Får du inte svar på LSS-handläggarens telefon kan du ringa till kundcenter, tfn. 0220‑240 00 som hjälper dig vidare.

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.