Fler webbplatser

Förskola

Förskolan är den första skolformen och vänder sig till barn mellan ett och fem år. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Barnen får möjlighet att utveckla språk, räkneförmåga, motorik och social förmåga. Lek, musik och skapande ligger till grund för barnens utveckling. I Hallstahammar finns tio kommunala förskolor och två fristående förskolor. Den kommunala förskolan erbjuder även förskoleverksamhet på finska.