Fler webbplatser

Ansök till utbildningar inom komvux

  Befattning: Skoladministratör vuxenutbildning och sfi
  Telefon: 0220-24780
  E-post: vuxenutbildningen@hallstahammar.se
  Besöksadress: Industrigatan 1C, Hallstahammar

  Postadress:
  Vuxenutbildningen
  734 80 Hallstahammar

  Telefon: 0220-24782
  E-post: vuxenutbildningen@hallstahammar.se
  Besöksadress: Industrigatan 1C, Hallstahammar

  OBS! Använd i första hand mejl vid kontakt med studie- och yrkesvägledaren. Personliga besök sker endast efter tidsbokning.

  Alla ansökningar till kurser och utbildningar ska behandlas av vuxenutbildningen i Hallstahammars kommun. Olika kurser och utbildningar har olika ansökningstider och sista ansökningsdatum. Många av kurserna startar löpande under året. Om utbildningen eller kursen du vill söka inte erbjuds via hemkommunen där du är folkbokförd, kan du söka utbildningen i någon annan kommun. Vissa villkor måste då uppfyllas för att hemkommunen ska betala för din utbildningsplats.

  Alla kurser och utbildningar som finns i hemkommunen (Hallstahammars kommun) ska du söka via det digitala verktyget Edlevo.

  Vuxenutbildningen i Hallstahammars kommun erbjuder kurser på grundläggande- och gymnasienivå, undersköterske­utbildning samt barn- och fritidsutbildning.

  Tillsammans med Vuxenutbildningscentrum (VUC) i Västerås kan vi erbjuda kurser och yrkesutbildningar. Du ansöker till dessa utbildningar via Västerås stads egen e-tjänst, men ansökningarna handläggs av Hallstahammars kommun. Du är själv ansvarig för att ansökan inkommer till Hallstahammars kommun.

  Beroende på vilken utbildning du söker kan ansökningstiden och handläggningstiden variera. Handläggningstiden i din hemkommun är alltid minst 14 dagar innan ansökningstiden löper ut i den kommun du ansöker till.
  Detta innebär att din hemkommun (Hallstahammars kommun) måste ha en komplett ansökan 14 dagar innan ansökningstiden löper ut.

  När din ansökan kommit in, och är komplett, tar rektor i din hemkommun beslut angående avslag eller bifall gällande ansökan.

   

  Har du frågor om ansökan, studieort eller studieform kontakta studie- och yrkesvägledaren.

  Om kursen eller utbildningen inte erbjuds via Vuxenutbildningscentrum i Västerås kan du vända dig till annan kommun som erbjuder det du söker.

  Om du är folkbokförd i annan kommun och vill söka kurser eller utbildning via Vuxenutbildningen i Hallstahammars kommun måste din hemkommun godkänna att du får göra det (godkänna din ansökan).

  Du får inte läsa en kurs som du har godkänt betyg i. Du har däremot möjlighet att göra en prövning om du läst kursen tidigare och

  • inte blivit godkänd, eller om
  • du vill höja ditt betyg.
  • Prövning kan också göras om du inte blivit antagen till sökt kurs.

  En betygsprövning innebär att du läser in kursen helt på egen hand utan undervisning. Därefter gör du oftast ett skriftligt och ett muntligt prov som omfattar hela kursen. Ibland kan en fördjupningsuppgift ingå. Efter godkänd prövning får du ett betyg i kursen.

   

  Det är viktigt att du kontaktar studie- och yrkesvägledaren eller skoladministratören för information om nästkommande prövningsperiod. Dessa sker en gång på hösten och en gång på våren.

   

  Avgiften är 500 kronor per kurs och prövningstillfälle. Betygsprövning ger inte rätt till studiestöd från CSN. Skulle du missa prövningstillfället, misslyckas på provet eller med att uppnå det önskade betyget betalas ingen avgift tillbaka.

  Observera att betygsprövning även kan innebära att du genomför en så kallad F-prövning. Om du får ett F på avslutad kurs kan du inom ett år anmäla dig till betygsprövning. Det är alltid bäst för dig att göra betygsprövningen snarast efter avslutad kurs. Du har ett år på dig att anmäla dig till denna form av betygsprövning. En F-prövning är avgiftsfri om du genomför den inom ett år.

   

  Behöver du stöd i planeringen av dina studier kontakta studie- och yrkesvägledaren via vuxenutbildningens e‑post. Du kan också boka besök genom samma e‑post.

   

  Inför mötet med studie- och yrkesvägledare (syv)

  Ta med dina tidigare betygsdokument och fundera på vad du vill ha ut av samtalet, så att du kommer förberedd.

  Syfte och mål med vägledningssamtal

  I ett vägledningssamtal är syftet att du, utifrån din bakgrund, nuvarande situation och framtida mål, ska få fördjupad kunskap kring studier och yrkesliv. Under samtalet kan vi även göra en studieplanering där det tydligt framgår hur du ska nå ditt mål.

  När vi fått in din ansökan till vuxenutbildning kontrollerar vi att du har tillräckliga förkunskaper för att klara utbildningen. Bland annat krävs tillräckliga kunskaper i svenska. För att vi ska kunna göra en riktig bedömning är det viktigt att du skickat med dina betyg i din ansökan.

   

  Du kan följa handläggningen av din ansökan i ansökningsverktyget Edlevo.

   

  När du blivit antagen får du besked och kallelse till kursen eller utbildningen direkt från den skola som ordnar utbildningen.

   

  Har du frågor om din ansökan och om din antagning ska du kontakta studie- och yrkesvägledaren här på vuxenutbildningen i Hallstahammar.

  Om kommunen fattar beslut om att du inte antagits till en utbildning får du ett skriftligt beslut. I beslutet står det varför kommunen har sagt nej till din ansökan. Du har alltid rätt att överklaga ett avslag.

   

  Du måste överklaga beslutet om att du inte antagits (avslaget) inom tre veckor efter att beslutet fattats. När du överklagar ska du motivera ditt beslut skriftligt genom att ange:

  • vilket beslut du vill överklaga
  • vem som har fattat beslutet
  • varför du anser att beslutet ska ändras
  • vilken ändring du vill ha

  I överklagan ska du också uppge ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer. Avsluta med att underteckna din överklagan och skicka in till social- och arbetsmarknadsnämnden i Hallstahammar.

   

  När du skickat in din överklagan prövar kommunen om beslutet ska ändras. Om kommunen väljer att inte ändra beslutet enligt din önskan skickar kommunen överklagandet vidare till Skolväsendets överklagandenämnd, som också gör en bedömning.