Fler webbplatser

Särskilt förordnad vårdnadshavare

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Ann Bokéus
  Befattning: Familjerättssekreterare med ansvar för frågor om faderskap, föräldraskap samt särskild förordnad vårdnadshavare
  Telefon: 0220-24086
  E-post: ann.bokeus@hallstahammar.se

  En särskilt förordnad vårdnadshavare utses om ett barns föräldrar är avlidna eller inte kan utöva vårdnaden, till exempel på grund av sjukdom eller fängelsestraff. Ensamkommande barn ska få en särskilt förordnad vårdnadshavare när de fått uppe­hålls­­tillstånd.

  En särskilt förordnad vårdnadshavare ska följa upp att barnet får sina rättigheter tillgodosedda i vardagen. Det handlar till exempel om att få boende och skola att fungera, och att sköta kontakter med myndigheter och hälsovård. Enligt föräldra­balken ska en särskilt förordnad vårdnadshavare därutöver sörja för en god fostran, på samma sätt som en förälder. Rollen innebär ingen försörjningsplikt.


  Det vanligaste är att den som är särskilt förordnad vårdnadshavare också är särskilt förordnad förmyndare. Tingsrätten kan dock besluta om att olika personer ska inneha uppdragen. Det är social- och arbets­marknads­nämnden i kommunen där barnet är folkbokfört eller vistas som rekryterar och tillsätter särskilt förordnad vårdnadshavare. Social- och arbets­marknads­nämnden lämnar in en ansökan till tingsrätten som fattar beslutet.

  När ett ensamkommande barn eller ungdom fått permanent uppehållstillstånd ska en eller två särskilt förordnade vårdnads­havare utses för barnet. Den gode man som förordnades när barnet kom till Sverige ska då ersättas av en särskild förordnad vårdnadshavare. God mannen har dock kvar sitt uppdrag till dess en särskild förordnad vårdnadshavare utses. Skulle det bara återstå en till två månader innan barnet fyller 18 år, kan det vara rimligt att godmanskapet kvarstår.

   

  Uppdraget som särskild förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn och unga är liksom uppdraget som god man att vara förälder för barnet utan att ha försörjningsplikt eller krav på att barnet ska bo hos dem, förutsatt att vårdnadshavaren eller -havarna inte är familjehem för barnet. Skillnaden är att med vårdnadshavarskapet följer ett större fokus på den lång­siktiga planeringen för barnet.

   

  Som särskild förordnad vårdnadshavare ligger fokus mer på vardagliga frågor, att i samråd med barnet planera för framtiden, inför sin myndighetsdag. Förmodligen har barnet redan fått bankkonto, id-kort och ansökt om studiemedel eftersom gode mannen som barnet haft redan ordnat detta i samband med att barnet fick uppehållstillstånd. I den nya rollen ingår naturligtvis fortfarande att företräda barnet inför skola och myndigheter. Om barnet är placerad i familjehem kan en eller båda av familjehemsföräldrarna utses till särskilda förordnad vårdnadshavare förutsatt att de samtycker till detta.

  Som särskilt förordnad vårdnadshavare har du rätt till skäligt arvode för uppdraget och ersättning för nödvändiga utgifter. Olika uppdrag ser olika ut och tar olika mycket tid, och därför kan arvode och ersättning skilja sig åt.


  Du ska som särskilt förordnad vårdnadshavare lämna in en redogörelse till social- och arbets­marknads­nämnden om vad du gjort och inte gjort i uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare. Social- och arbets­marknads­nämnden betalar ut arvode efter granskning av redogörelsen.