Fler webbplatser

Äldrenämnden

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Telefon: 0220-24000
E-post: aldrenamnden@hallstahammar.se

Postadress:
Hallstahammars kommun
Äldrenämnden
734 80 Hallstahammar

Äldrenämnden (ÄN) ansvarar för äldreomsorg, såsom kommuens särskilda boenden, stöd i eget boende (hemtjänst) och den förebyggande verksamheten för äldre. Nämnden ansvarar också för rehabilitering och kommunens sjuksköterskor. Äldre­nämnden består av sju ledamöter. Ärenden förbereds av tjänstepersoner inom äldreförvaltningen. Förberedelserna inför mötena sker i nämndens arbetsutskott.

Datum för äldrenämndens möten 2024:

 • 25 januari
 • 22 februari
 • 21 mars
 • 18 april
 • 23 maj
 • 17 juni
 • 29 augusti
 • 26 september
 • 24 oktober
 • 21 november
 • 12 december

Sammanträdet börjar klockan 13.15 om inte annat anges i kallelsen.

Äldrenämnden bestämmer själv om vissa möten ska vara offentliga. Öppna sammanträden innebär att allmänheten kan delta i hela eller delar av mötet. Vi annonserar här på kommunens webbplats om sammanträdet är öppet för allmänheten.

Här hittar du protokollen från nämndens sammanträden innevarande år. Protokollen är justerade innan de publiceras på webben. Undertecknade orginal finns på nämndkansliet.

 

Då detta är en ny nämnd finna inga protokoll bakåt i tiden. Däremot hittar du äldre protokoll från socialnämnden här.