Fler webbplatser

Introduktionsprogram i Hallstahammar

  För dig som saknar gymnasie­behörighet och inte kan komma in på ett nationellt program erbjuder Hallstahammars kommun introduktions­programmet, individuellt alternativ (IMA) och språk­introduktion (IMS).

  Här på kommunens externa webb­plats finns kontakt­uppgifter till skolans ledning och special­funktioner samt skol­köket.

  Telefoner kan vara obemannade och därför svåra att nå fram på. Får du inte kontakt med den du söker är du alltid välkommen att kontakta kundcenter som hjälper dig komma i kontakt med rätt person.

  Namn: Malin Westerdahl Hansson
  Befattning: Enhetschef och rektor för gymnasieutbildningen, introduktionsprogrammet
  Telefon: 0220-24099
  E-post: malin.westerdahlhansson@hallstahammar.se
  Besöksadress: Skolgatan 15, Hallstahammar

  Befattning: Studie- och yrkesvägledare för gymnasieutbildningen
  Telefon: 0220-24783
  Besöksadress: Skolgatan 15, Hallstahammar

  Namn: Lärarlaget för gymnasieskolans introduktionsprogram
  Telefon: 0220-24286
  Besöksadress: Eldsbodahuset, Skolgatan 15 i Hallstahammar

  Befattning: Studiekonsulent - Kommunens aktivitetsansvar (KAA)
  Telefon: 0220-24792

  Du kan även sms:a nummer 072‑595 35 09.

  Namn: Parkskolans kök
  Telefon: 072-5952957

  Telefon: 0220-246 38

  Du som har ett barn som äter specialkost - kom ihåg att anmäla om ditt barn är borta från skolan och inte ska äta sin specialkost. Det är också viktigt att anmäla när barnet är tillbaka i skolan igen och behöver sin specialkost. Frånvaro och närvaro måste anmälas direkt till köket senast klockan 08.00 samma dag som ändringen gäller. Du kan antingen ringa eller skicka ett sms.

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Besöksadressen till gymnasieutbildningen och introduktionsprogrammet är: Skolgatan 15, Hallstahammar.
  Postadressen om du ska skicka exempelvis brev till skolan är:
  Hallstahammars kommun, Gymnasieutbildningen, 734 80 Hallstahammar.

  >

  Matsedlar för Parkskolans restaurang:

  Vi vill minska matsvinnet!

  Elever som äter specialkost - kom ihåg att anmäla sjukfrånvaro och frisknärvaro för elevens specialkost direkt till skolans kök.

  Namn: Parkskolans kök
  Telefon: 072-5952957

  Telefon: 0220-246 38

  Du som har ett barn som äter specialkost - kom ihåg att anmäla om ditt barn är borta från skolan och inte ska äta sin specialkost. Det är också viktigt att anmäla när barnet är tillbaka i skolan igen och behöver sin specialkost. Frånvaro och närvaro måste anmälas direkt till köket senast klockan 08.00 samma dag som ändringen gäller. Du kan antingen ringa eller skicka ett sms.

  Om du vill ansöka om ledighet från gymnasieutbildningen, ska en ansökningsblankett fyllas i och lämnas in senast två veckor före önskad ledighet.

  Alla elever följer en individuell studieplan. Den utgår från elevens behov, förutsättningar och mål. Studieplanen visar vad som behövs för att du ska bli behörig till gymnasiet eller komma ut i arbetslivet. Utbildningens längd kan variera och bedöms individuellt för varje elev utifrån behov och förutsättningar. Målet för både Språkintroduktion och Individuellt alternativ är att eleven ska kunna gå vidare till ett program på gymnasiet, till en annan utbildning eller ut i arbetslivet.

   

  Innan själva skolstarten får eleven med vårdnadshavare komma på informationsträff där lärare och elev tillsammans skriver den individuella studieplanen utifrån elevens mål med utbildningen.

   

  Språkintroduktion (IMS)

  För nyanlända i Sverige har vi Språkintroduktion (IMS). Eleven fokuserar på det svenska språket och de övriga kurser som behövs. Praktik kan erbjudas som ett stöd i språkinlärningen, liksom andra insatser, som till exempel simundervisning.

   

  Individuellt alternativ (IMA)

  För ungdomar som inte har betyg tillräckligt för att vara behöriga till ett yrkesprogram har vi Individuellt alternativ (IMA). Utbildningen är speciellt avsedd för dem som har stora kunskapsbrister eller svag motivation. Individuellt alternativ präglas av en hög grad individualisering och utformas utifrån den enskilde elevens förutsättningar och behov. APL eller praktik ska erbjudas i förekommande fall.

   

  Eftersom det inte finns några nationellt fastställda examensmål för utbildning på introduktionsprogrammen får eleven inte en examen från individuellt alternativ. Däremot får eleven ett gymnasieintyg på den genomförda utbildningen.

  Se en kort film om kommunens gymnasieutbildning, introduktionsprogrammet i Hallstahammar.