Fler webbplatser

Kostnad för äldreomsorg

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Biståndshandläggare för insatser enligt socialtjänstlagen (äldreomsorg)
  Telefon: 0220-24000
  E-post: handlaggaresol@hallstahammar.se

  Du ringer eller e-postar när du vill komma i kontakt med biståndshandläggaren inom äldreomsorgen. Det kan handla om att ansöka om insatser som trygghetslarm, hemtjänst, avlösarservice, särskilt boende, korttidsvistelse eller dagvård.

  För att besöka någon av handläggarna behöver du boka en besökstid.

  Alla människor ska ha råd med kommunal äldreomsorg. Därför finns högkostnadsskydd på äldreomsorg i form av en maxtaxa. Maxtaxan är det månadsbelopp som man betalar som mest, oavsett vad man har i pension och vad man har för tillgångar. Har man en låg pension finns det också ett minimibelopp som man ska ha kvar efter att man har betalat avgifterna för äldreomsorgen.

  Vad kostar hjälpen?

  Kommunen tar ut en avgift för den omsorg och service som du får. Här kan du läsa om vad din avgift blir och hur den beräknas.

  Riksdagen har beslutat om en maxtaxa som innebär att det finns en övre gräns för hur mycket en kommun får debitera för vård och omsorg. Avgiften baseras på aktuella inkomster och boendekostnader som du själv lämnar in på blanketten (Länk till inkomstförfrågan) Du betalar aldrig mer än maxtaxan som för närvarande ligger på 2 359 kronor per månad (2023) och är densamma i hela landet.

  Efter att skatt, bostadskostnad och omsorgsavgiften är betald ska du ha kvar minst 6 470 kronor per månad (2023) om du är ensamstående och 5 279 kronor (2023) vardera för makar för personliga utgifter. Beloppet kallas för förbehållsbelopp. Om du inte har kvar det beloppet så reduceras (minskas) din omsorgsavgift.

  Om du har frågor kring hur du fyller i din inkomstförfrågan är du välkommen att kontakta en avgiftshandläggare.

  Hur beräknas avgiften?

  Avgiften räknas ut så här:

  • Vi börjar med din inkomst, det vill säga din pension eller sjukersättning samt dina ränteinkomster eller utdelningar.
  • Har du bostadstillägg lägger vi till den summan.
  • Därefter drar vi ifrån summan för din bostadskostnad.
  • Sist drar vi ifrån förbehållsbeloppet, som ska täcka normala levnadskostnader, förutom boendekostnad.

  Den summa vi får fram kallar vi för avgiftsutrymme. Avgiftsutrymme betyder den summa pengar (avgift) som du beräknas kunna betala för insatsen. Avgiftsutrymmet är, upp till maxtaxan, den summa som kommunen maximalt får ta ut för vård och omsorg.

  Om avgiftsutrymmet är 0 kr eller mindre, tas ingen avgift ut. Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter betalar du full avgift enligt kommunens taxa. Är du gift/sambo så räknas era inkomster samman och delas på var och en.

  Kostnaden för särskilt boende är tredelad

  Kostnaden för att bo i särskilt boende (äldreboende, demensboende eller korttidsboende) kan delas upp i tre olika delar:

  • Hyra för lägenheten
   (Här tecknar du ett personligt hyresavtal med hyresvärden. Hyran ingår inte i högkostnadsskyddet. Har du en låg månadsinkomst kan du ansöka om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd på Pensionsmyndighetens webbplats. Du kan också ringa till Pensionsmyndigheten på telefon 0771-776 776)
  • Service, personlig omvårdnad och larm
   (Ingår i högkostnadsskyddet, du betalar aldrig mer än maxtaxan)
  • Måltider
   (Särskild taxa för måltider finns beslutad av äldrenämnden. Ingår inte i högkostnadsskyddet)