Fler webbplatser

Strategier, program och planer

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kommun@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Strategier, program och planer visar hur vi vill förändra och utveckla verksamheten. Till dessa övergripande dokument kopplas ofta mer konkreta handlingsplaner.

  Strategier (program och planer)

  En strategi talar om vad vi vill uppnå inom ett visst område, antingen utifrån geografi eller verksamhet. En strategi tar inte någon detaljerad ställning till utförande, prioriteringar eller metoder. Strategin har fokus på långsiktiga ambitioner och viljeinriktningar. Utifrån vissa lagkrav benämns även motsvarande dokument som program eller planer.


  Handlingsplaner

  En handlingsplan är så konkret som möjligt. Av planen framgår vilka åtgärder som ska göras och vem (funktion eller befattning) som ansvarar för att åtgärderna blir gjorda. Den anger ett tidsschema och hur eventuell uppföljning ska ske.