Fler webbplatser

Buller och störningar av oljud

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Buller är oönskat ljud som kan påverka oss negativt och leda till försämrad livskvalitet. Förutom att risken för hörselskador ökar, är de negativa effekterna av buller ökad stress, minskad koncentrationsförmåga och försämrad inlärningsförmåga. Studier visar även att höga bullernivåer från trafik kan ge högt blodtryck.

Buller upplevs olika mellan olika personer. I bullriga miljöer minskar förmågan att uppfatta och förstå tal. Därför drabbas särskilt personer med hörselnedsättning och barn som försöker lära sig språk. Attityden till bullerkällan inverkar också på hur störda vi blir. I till exempel friluftsområden förväntar vi oss en tystare miljö och blir därför lättare störda av buller.

Exempel på bullerkällor är:

  • Trafikbuller från vägar och järnvägar
  • Industribuller
  • Buller från installationer inomhus eller utomhus
  • Diskotek och konserter

Riktvärden finns för hur hög ljudnivån maximalt får vara inom- och utomhus och från olika typer av verksamheter. I riktvärden skiljer man även på momentan (tillfällig ljudstöt) och ekvivalent (medelvärde under en viss tidsperiod) ljudnivå.

Om du störs av oönskat ljud bör du först försöka ta reda på vem som är ansvarig för störningen. Bygg- och miljöförvaltningen kan kräva att en verksamhetsutövare gör en bullermätning om verksamheten misstänks ge upphov till störande buller.