Fler webbplatser

Ungdomsambassadörerna

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Fritidsledare
  Besöksadress: Kulturhuset, Parkgatan 7, Hallstahammar

  Telefon:
  0220-246 57

  Befattning: Fritidsledare
  Besöksadress: Stationshuset, Stationsgatan 1, Kolbäck

  Telefon:
  0220-246 56

  Hallstahammars ungdoms­ambassadörer är en grupp ung­domar i åldern 13-17 år med upp­gift att under ett år vara positiva före­bilder. Ambassadörerna arbetar till­sammans för att sprida trygg­het och trivsel i Hallsta­­hammars centrum och i bostads­områdena.

  Person som tittar på lappar på en anslagstavla

  Syfte och mål med ungdomsambassadörer

  Syftet med gruppen är att bidra till att skapa trygghet, trivsel samt vara goda förebilder för barn och unga i kommunen. Gruppmedlemmarna ska även fokusera på att skapa positiva möten mellan unga och äldre samt med personer med annan bakgrund.

  Målet är att öka trivseln och tryggheten genom att påverka unga i kommunen till mindre skadegörelse och otrygghet. Vidare är målet för gruppen att ta ett större ansvar kring aktiviteter för barn och ungdomar samt att få möjlighet att påverka boendemiljön till det positiva.

  Det här gör Hallstahammars ungdoms­ambassadörer

  Nedan följer exempel på arbetsuppgifter som gruppen kan ha:

  • Samarbeta med lokala bostadsbolagen kring enklare arbete i bostadsområdena som t.ex.:
   • Enklare reparationer
   • Lokalunderhåll
   • Städning och plock
   • Sopsortering
  • Delta vid särskilda evenemang
  • Gästvandra tillsammans med Nattvandrarna i kommunen
  • Samarbeta med Kulturhuset och stötta med enklare arbete som till exempel lokalunderhåll, arbeta på barnbiblioteket eller andra särskilda evenemang
  • Arrangera aktiviteter för barn och unga i kommunen med fokus på nyanlända

  Bli ungdomsambassadör du också

  Att bli ambassadör är ett hedersuppdrag bland våra ungdomar. Du får chansen att hjälpa människor som behöver hjälp och du gör skillnad i Hallstahammar.

  Som ambassadör får du även in foten och får chansen att prova på hur det är att arbeta. Detta är alltså en bra merit och en ypperlig chans att få erfarenhet och referenser som kan leda till arbete i framtiden.

  Ambassadörerna genomför olika typer av uppdrag och samlar på så sätt ihop pengar till en gemensam kassa. För pengarna som samlats in gör gruppen sedan något roligt och viktigt tillsammans.

  Ansök här

  Alla som är mellan 13 och 17 år och folkbokförda i Hallstahammars kommun kan ansöka om att bli ungdomsambassadör. En ny ambassadörsgrupp bildas varje år, och medlemmarna i gruppen utses av en jury som bland annat består av kommunens barn- och ungdomscoacher, samt fritidsledarna.

  Du kan ansöka om att bli ungdomsambassadör inför 2024 fram till och med den 31 januari 2024.

  Prata med någon av fritidsledarna eller barn- och ungdomscoacherna om du vill veta mer om hur du gör för att vara ungdomsambassadör.