Fler webbplatser

Tomträtt

Tomträtt innebär att kommunen äger tomten och tomträttsinnehavaren hyr tomten till en årlig avgift, kallad tomträttsavgäld.

 

Vad innebär det att vara tomträttsinnehavare?

Att vara tomträttsinnehavare är att jämföra med att vara ägare till marken gällande möjligheterna att nyttja, belåna och överlåta marken. Skillnaden är att Hallstahammars kommun äger tomten och tomträttsinnehavaren hyr till en årlig avgift, kallad tomträttsavgäld. Tomträttsavgälden regleras genom ett tomträttsavtal.

Tomträttsavtal 

Avtalsperioden löper vanligtvis över tio år (andra avtalsperioder förekommer). Cirka 15 månader innan avtalsperioden löper ut skickas ett tilläggsavtal till tomträttsinnehavaren där avgälden för kommande avtalsperiod framgår. Om det är flera innehavare av tomträttsfastigheten måste överenskommelsen undertecknas av samtliga.

För äldre tomträtter kan avtalsperioden vara 60 eller 20 år. När tiden för avtalet löper ut erbjuds tomträttsinnehavaren ett nytt tomträttsavtal med en avtalsperiod på 10 år.

Beräkning av tomträttsavgäld

Hallstahammars kommunfullmäktige beslutar om den modell som fastställer hur tomträttsavgälden beräknas. Tomträttsavgiften beräknas på fastighetens marktaxeringsvärde (MTV), som bestäms av Skatteverket.

I september 2011 beslutades det om en ny modell för beräkning av tomträttsavgälden för småhus:
MTV x 0,8 x 3,25%

Överlåtelse av tomträtt

Vid ägarbyte (köp, försäljning, bodelning, gåva eller liknande) skall kopia av överlåtelsehandlingen skickas till oss. Ofta hjälper fastighetsmäklaren till med detta när köp går via dem, dock är det säljarens ansvar att handlingarna når oss.

Friköp av tomträtt

Erbjudandet gäller tomträttsinnehavare med småhus, radhus, parhus och kedjehus - det vill säga fastigheter med typkod 220.

Friköpspriset är 70 procent av gällande marktaxeringsvärde.

Kontakta oss så räknar vi ut priset för att friköpa din tomträtt. Därefter bokar vi in ett möte för att gå igenom och skriva under köpeavtalet. 

Du är varmt välkommen att kontakta oss för att få mer information om att friköpa din tomträtt.