Fler webbplatser

Gå på kommunfullmäktiges eller nämndernas möten

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kommun@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och du har självklart tillträde som åskådare. Ibland är även de olika nämndernas sammanträden offentliga.

  Lyssna på plats eller i närradion

  Kommunfullmäktige har sina möten i kommunhuset i Hallstahammar en gång i månaden, utom i juli och augusti. Du kan också lyssna direkt på fullmäktiges möten på Hallsta Sura Närradio 103, Mhz. Mötet repriseras efterföljande måndag.

  Gå på öppna nämndsammanträden

  Nämnderna sammanträder normalt en gång i månaden. Nämnderna bestämmer själv om möten ska vara offentliga. Öppna sammanträden innebär att allmänheten kan delta i hela eller delar av mötet. Det annonseras på webben om sammanträdet är öppet för allmänheten.

  Frågor till andra nämnder

  Om du som invånare har en fråga som rör något av kommunens olika verksamhetsområden kan du vända dig direkt till den nämnd eller förvaltning som hanterar frågan. På så sätt kan du också få din fråga besvarad.

  Telefon: 0220-24000
  E-post: barnochutbildningsnamnden@hallstahammar.se

  Postadress:
  Barn- och utbildningsnämnden
  734 80 Hallstahammar

  Telefon: 0220-24000
  E-post: byggochmiljonamnden@hallstahammar.se

  Postadress:
  Bygg- och miljönämnden
  734 80 Hallstahammar

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kommunstyrelsen@hallstahammar.se

  Postadress:
  Kommunstyrelsen
  734 80 Hallstahammar

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kulturochfritidsnamnden@hallstahammar.se

  Postadress:
  Kultur- och fritidsnämnden
  734 80 Hallstahammar

  Telefon: 0220-24000
  E-post: socialocharbetsmarknadsnamnden@hallstahammar.se

  Postadress:
  Hallstahammars kommun
  Social- och arbetsmarknadsnämnden
  734 80 Hallstahammar

  Telefon: 0220-24000
  E-post: tekniskanamnden@hallstahammar.se

  Postadress:
  Tekniska nämnden
  734 80 Hallstahammar

  Telefon: 0220-24000
  E-post: aldrenamnden@hallstahammar.se

  Postadress:
  Hallstahammars kommun
  Äldrenämnden
  734 80 Hallstahammar