Fler webbplatser

Gå på kommunfullmäktiges eller nämndernas möten

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Telefon: 0220-24000
E-post: kommun@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och du har självklart tillträde som åskådare. Ibland är även de olika nämndernas sammanträden offentliga.

Lyssna på plats eller i närradion

Kommunfullmäktige har sina möten i kommunhuset i Hallstahammar en gång i månaden, utom i juli och augusti. Du kan också lyssna direkt på fullmäktiges möten på Hallsta Sura Närradio 103, Mhz. Mötet repriseras efterföljande måndag.

Vid allmänhetens frågestund kan du ställa frågor till fullmäktige

Det är bara de politiker som är ledamöter i fullmäktige som kan ställa frågor och väcka så kallade motioner direkt på kommunfullmäktiges möten. Du som invånare kan istället, några gånger per år, ställa dina frågor under det som kallas allmänhetens frågestund. Vi annonserar alltid här på kommunens webbplats om när allmänhetens frågestund genomförs.

Lämna din fråga i förväg

Du kan också ställa din fråga till politikerna genom att skriva ner frågan och lämna den till nämndkansliet. Antingen lämnar du in frågan i kommunens kundcenter eller så e-postar du nämndkansliet. Frågan tas upp och besvaras på nästföljande möte. Detta med reservation för att frågan hinner komma in innan kallelsen till mötet skickats ut.

Gå på öppna nämndsammanträden

Nämnderna sammanträder normalt en gång i månaden. Nämnderna bestämmer själv om möten ska vara offentliga. Öppna sammanträden innebär att allmänheten kan delta i hela eller delar av mötet. Det annonseras på webben om sammanträdet är öppet för allmänheten.

Frågor till andra nämnder

Om du som invånare har en fråga som rör något av kommunens olika verksamhetsområden kan du vända dig direkt till den nämnd eller förvaltning som hanterar frågan. På så sätt kan du också få din fråga besvarad.

Telefon: 0220-24000
E-post: barnochutbildningsnamnden@hallstahammar.se

Postadress:
Barn- och utbildningsnämnden
734 80 Hallstahammar

Telefon: 0220-24000
E-post: kommunstyrelsen@hallstahammar.se

Postadress:
Kommunstyrelsen
734 80 Hallstahammar

Telefon: 0220-24000
E-post: socialnamnden@hallstahammar.se

Postadress:
Socialnämnden
734 80 Hallstahammar

Telefon: 0220-24000
E-post: byggochmiljonamnden@hallstahammar.se

Postadress:
Bygg- och miljönämnden
734 80 Hallstahammar

Telefon: 0220-24000
E-post: kulturochfritidsnamnden@hallstahammar.se

Postadress:
Kultur- och fritidsnämnden
734 80 Hallstahammar

Telefon: 0220-24000
E-post: tekniskanamnden@hallstahammar.se

Postadress:
Tekniska nämnden
734 80 Hallstahammar