Fler webbplatser

Hemlöshet

I Hallstahammars kommun finns det ett antal personer som inte har någon fast adress och heller inte någon­stans att bo. För dig som är bostads­lös finns här­bärget Gula villan, dit du kan komma för att sova över natten. Den som är helt bostads­lös kan även an­söka om bistånd till boende enligt social­tjänst­lagen. Det inne­bär att du kan få bo i en stöd­lägenhet eller få ett socialt bostads­kontrakt hos någon hyres­­värd. Det är en­bart du som har speciella svårig­heter eller ned­sättningar i din för­måga att på egen hand ordna ditt boende som har möjlig­het att få bistånd till boende.

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Telefon: 0220-24185
Besöksadress: Industrigatan 1, Hallstahammar

Öppnar klockan 21.20 och har insläpp fram till klockan 21.40. Klockan 07.00 dagen efter stänger härbärget.

Till Gula villans härbärge på Industrigatan i Hallstahammar kan du söka dig om du är bostadslös och inte har någonstans att sova. Du måste vara över 18 år och skriven i Hallstahammars kommun för att få komma in och sova här. På härbärget finns sju sängplatser, som fördelas i turordning varje kväll.


Härbärget har öppet mellan klockan 21.20 och 21.40 för insläpp för natten. Du kan duscha, tvätta kläder, läsa tidningen, använda datorn och vi bjuder på något enkelt att äta. Personalen på här­bärget kan hjälpa dig om du behöver ta kontakt med socialtjänsten eller någon annan för att lösa din situation. Klockan 07.00 dagen efter stänger vi och då får man lämna härbärget.


På härbärget krävs inte nykterhet eller drogfrihet, men du kan bli nekad att komma in om du är alltför påverkad, hotfull eller våldsam.

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Telefon: 0220-24207

På vår mottagningstelefon når du oss under kontorstid. Om det är akut och du behöver ringa under kvällar, nätter och helger finns socialjouren i Västerås.

Är det riktigt akut ska du alltid ringa 112.

De stödlägenheter som Hallstahammars kommun har tillgång till är avsedda för vuxna personer med missbruk och beroende, eller annan social problematik.


För att få en plats i en stödlägenhet behöver du få ett biståndsbeslut från en handläggare på socialtjänsten. När du bor i en stödlägenhet ingår också i överens­kommelsen att du har samtalstöd på Vega öppenvård samt kontakt med vår motivations­satsning som hjälper dig med sysselsättning.


Efter en längre tids nykterhet och drog­frihet finns möjligheten att slussas vidare till ett eget boende.

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Telefon: 0220-24207

På vår mottagningstelefon når du oss under kontorstid. Om det är akut och du behöver ringa under kvällar, nätter och helger finns socialjouren i Västerås.

Är det riktigt akut ska du alltid ringa 112.

Ett bostadssocialt kontrakt är ett avtal om andrahandsboende som tecknas genom socialtjänsten. Hallstahammars kommun kan teckna sociala kontrakt både med privata hyresvärdar och med kommunens bostadsbolag Hallstahem. På så sätt kan ett mindre antal lägenheter via andra­hands­kontrakt ordnas för personer som helt saknar bostad.


Du som har ett bostadssocialt kontrakt får en handläggare på individ- och familje­omsorgen som följer upp ditt bistånd och boende en eller flera gånger om året. Du blir tilldelad en bostad som bedöms vara skälig och kan alltså inte välja bostad själv. En förutsättning för att du ska få bistånd är att du klarar av att bo i ett eget boende, antingen helt på egen hand eller med hjälp och stöd från någon annan enhet inom socialtjänsten.


Under tiden du bor med ett bostads­socialt kontrakt behöver du aktivt arbeta för att få ett eget kontrakt.