Fler webbplatser

Krav på enskilda avlopp

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Om du har ett enskilt avlopp finns vissa krav och regler som ska uppfyllas. Här har vi samlat information till dig så att du lättare ska förstå vad som gäller för ditt enskilda avlopp.

  Förbehandling

  Det första steget i det enskilda avloppet är en förbehandling eller en så kallad slamavskiljning. Förbehandlingen kan skilja sig åt beroende på vilken typ av avloppsanläggning du har. Vanligtvis består förbehandlingen av en trekammarbrunn där slammet avskiljs från avloppsvattnet.

  Efterföljande rening

  I den efterföljande reningen renas det slamavskilda avloppsvattnet. Enligt lag ska du ha en efterföljande rening på ditt avlopp. Det betyder att du efter förbehandlingen eller slamavskiljaren ska ha någon typ av reningsanläggning som exempelvis infiltration, markbädd eller minireningsverk.

  Skyddsnivå

  När du väljer reningsteknik är det viktigt att tänka på att den uppfyller kraven för den skyddsnivå som gäller för din fastighet.

  Idag finns normal skyddsnivå och hög skyddsnivå. Skyddsnivån bedöms från fall till fall och utifrån de förutsättningar som finns på och runtomkring din fastighet. Om du är osäker på vilken skyddsnivå som gäller för din fastighet är du välkommen att höra av dig till oss på bygg- och miljöförvaltningen.

  Vid normal skyddsnivå förväntas avloppsanläggningen klara följande funktionskrav:

  • Totalfosfor ska reduceras med minst 70 %
  • Organsiska ämnen, mätt som BOD7, ska reduceras med minst 90 %

  Vid hög skyddsnivå förväntas avloppsanläggningen klara följande funktionskrav:

  • Totalfosfor ska reduceras med minst 90 %
  • Totalkväve ska reduceras med minst 50 %
  • Organsiska ämnen, mätt som BOD7, ska reduceras med minst 90 %

  Information om produkten eller reningstekniken uppfyller funktionskraven hittar du oftast i deras produktblad, eller om du frågar försäljaren eller entreprenören.