Fler webbplatser

Kultur- och fritidsförvaltningen

Befattning: Förvaltningschef (chef) för kultur- och fritidsförvaltningen
Telefon: 0220-24117
Besöksadress: Parkgatan 7, Hallstahammar

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Förvaltningen ansvarar bland annat för biblioteket, Vallmobadet och Skantzö Bad & Camping, Kulturhuset, föreningsstöd, ungdomsgårdar och kulturskolan. I ansvarsområdet ingår att bereda och verkställa ärenden till nämnden.

Sven-Olov Juvas, förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen

Förvaltningens organisation

Kultur- och fritidsförvaltningen är indelad i verksamhetsområdena:

  • Bibliotek
  • Fritidsgårdarna
  • Fritid och föreningar (här ingår ansvar för de kommunala badanläggningarna)
  • Kulturskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen leds av förvaltningschef Sven-Olof Juvas. Verksamhetsområdena leds av enhetschefer och i förvaltningen finns även centralt placerad kulturutvecklare och processledare. Som förvaltnings- och områdesstöd finns ekonomicontroller.

  • Antal anställda: cirka 30 medarbetare
  • Årsbudget: cirka 40 miljoner kronor

Ansvarig nämnd

Du är välkommen att kontakta förvaltningen

Du är välkommen att kontakta förvaltningschefen direkt. Är du osäker på vem du söker och som kan svara dig i ett ärende kontaktar du kundcenter som hjälper dig vidare.

Lämna din synpunkt på förvaltningens verksamhet

Kultur- och fritidsförvaltningen i Hallstahammars kommun arbetar ständigt med att utveckla och förbättra verksamheten. Dina synpunkter är viktiga för att utföra det arbetet.