Fler webbplatser

Kurator och psykolog

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Kurator för den anpassade grundskolan
  Telefon: 0220-24246

  Befattning: Kurator på Lindboskolan
  Telefon: 0220-24241

  Befattning: Kuratorer på Nibbleskolan
  Telefon: 0220-24279

  Befattning: Kurator på Näslundskolan
  Telefon: 0220-24246

  Befattning: Kurator på Parkskolan
  Telefon: 0220-24698

  Befattning: Kurator på Strömsholms skola
  Telefon: 0220-24277

  Befattning: Kurator på Tunboskolan
  Telefon: 0220-24277

  Befattning: Kurator på Vallbyskolan
  Telefon: 0220-24277

  De gemensamma stödresurserna för grundskolan är kuratorer, skolpsykologer och logoped. Varje grundskola i Hallstahammar har minst en kurator som finns på skolan flera dagar i veckan. Skolpsykolog och logoped är centrala resurser som arbetar övergripande inom grundskolan och anpassad grundskola och som varje skola kan ta hjälp av vid behov.

  Kurator – arbeter med elevhälsans psykosociala delar

  Skolkuratorn arbetar förebyggande med elevernas sociala och psykiska hälsa och deltar aktivt i skolornas elevhälsoteam.

  Skolkuratorn arbetar med att se elevens hela sammanhang, både i skolan, i familjen och på fritiden. Skolkuratorn ger råd och stöd till både elever och vårdnadshavare. Skolkuratorn är en del av skolans elevhälsa med fokus på elevens psykosociala situation för att eleven ska må bra och trivas i skolan.

  Skolkuratorn arbetar både med enskilda elever och på gruppnivå. Kuratorn utreder och bedömer den sociala och psykosociala situationen för elever och grupper och hjälper till i kontakten med andra myndigheter och vårdinstanser.

  Psykolog – arbetar med elevhälsans psykologiska delar

  Skolpsykologen är en specialistresurs för samtliga skolverksamheter i Hallstahammars kommun. Skolpsykologen är främst en resurs för rektor i dennes ansvar att utreda orsaker när en elev har skolsvårigheter och hinder för att nå de kunskapsmål skolan har. Skolpsykologen bidrar på olika sätt med psykologisk kompetens internt i skolan och förvaltningen.

  Tillsammans med den pedagogiska personalen, specialpedagoger och ibland skolkurator och skolhälsovården, utreder skolan vägar för att hjälpa eleven. I det arbetet finns skolpsykolog som en resurs. Skolpsykologen konsulteras också av skolan för handledning av pedagoger.

  Efter föräldrars eller vårdnadshavares samtycke, och i samråd med dem, kan skolpsykolog träffa en enskild elev för individuell utredning, ofta i form av test, observationer och samtal.

  Kontaktvägar till kurator, psykolog och logoped

  Kuratorer finns knutna till kommunens olika skolor och alla elever och även vårdnadshavare kan kontakta skolkuratorn direkt på skolan. Elever som är tolv år och äldre kan ha kontakt med skolkurator utan vårdnadshavares samtycke, även om skolan alltid strävar efter ett samarbete både med elev och vårdnadshavare.

  Skol­psykolog eller logoped tar du kontakt med via respektive skolas rektor. Du som vårdnadshavare ska alltid ge ditt samtycke till insatser från psykolog och logoped. Du ska också få möjlighet att aktivt delta i arbetet med barnet.

  Du kan alltid kontakta kommunens kundcenter som hjälper dig vidare till rätt person.