Fler webbplatser

Anmäl misstanke om att barn och unga far illa

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Telefon: 0220-24604

  På vår mottagningstelefon når du oss under kontorstid. Om det är akut och du behöver ringa under kvällar, nätter och helger finns socialjouren i Västerås.

  Är det riktigt akut ska du alltid ringa 112.

  Om du känner oro för att ett barn eller en ungdom far illa, är det viktigt att du berättar det för socialtjänsten. Socialtjänsten har rätt att ingripa för att skydda och hjälpa.

  Socialtjänsten kan ge råd

  Om du är tveksam till att göra en anmälan kan du alltid ringa och rådgöra med socialtjänsten, utan att namnge familjen. Ring då vår mottagningstelefon. Du behöver inte vara säker på att någon inte har det bra, det räcker med att du är orolig. Det är sedan socialtjänstens uppgift att bedöma dina uppgifter och fatta beslut om det behövs en utredning eller inte.

  Göra orosanmälan

  Du ska i första hand vända dig till Hallstahammars kommuns socialtjänst när du gör en orosanmälan.

  Är du privatperson som anmäler kan du vara anonym

  Du kan alltid välja att vara anonym, men det är lättare för socialtjänsten att ta kontakt med familjen om de kan berätta vem som gjort en anmälan.

  Personer som arbetar med barn och unga är skyldig att anmäla

  Om du har kontakt med barn och unga i ditt yrke och är orolig för att någon på något sätt far illa, är du skyldig att anmäla det. Det kallas för anmälningsskyldighet.

  Utredning

  När socialtjänsten får veta att ett barn kan behöva hjälp gör en socialsekreterare en utredning tillsammans med familjen.

  För att ta reda på barnets behov av hjälp, stöd eller skydd pratar vi med föräldrarna, barnet och andra personer som finns i barnets naturliga nätverk och som är viktiga för familjen. Målet är att vi tillsammans ska komma fram till vilket stöd barnet behöver.

  I samtalen fokuserar vi på:

  • barnets behov
  • föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets behov
  • familj- och miljöförhållanden som kan påverka barnet och föräldrarnas förmåga.

  Inom fyra månader ska socialtjänsten föreslå vilken hjälp som blir bäst för barnet.

  Beslut om hjälp, stöd eller skydd

  Det vanligaste är att socialtjänsten hjälper barnet med föräldrarnas eller vårdnadshavarnas samtycke. Om barnet har fyllt 15 år kan vi erbjuda hjälp utan föräldrarnas samtycke – om barnet själv vill det.

  Om det under utredningen kommer fram allvarliga missförhållanden kan vi behöva ingripa mot vårdnadshavarens vilja. Då ansöker social- och arbets­marknads­nämnden i kommunen om en åtgärd som kallas LVU – vård med stöd av Lag 1990:52 med särskilda bestämmelser om vård av unga. En sådan LVU-ansökan gör social- och arbets­marknadsnämnden hos domstol och bara i ett läge om det är mycket allvarligt eller farligt för barnet.