Fler webbplatser

Förskoleklass

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  När ditt barn fyller sex år är det tid att börja förbereda sig för skolstarten. Förskole­klassen är obligatorisk, vilket innebär att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höst­terminen det år de fyller sex år.

  Skolelever som arbetar med lärplattor

  Information om placering skickas ut i februari

  Det året barnet fyller sex år får barnet en plats i förskole­klass på den skola som ligger i upptagningsområdet där barnet är folkbokförd. Det innebär att barnet får en skolplacering enligt närhetsprincipen och det aktuella upptagningsområdet i kommunen.

  Under februari skickar barn- och utbildningsförvaltningen i Hallstahammars kommun brev till vårdnadshavare till barn som det kommande läsåret ska börja förskoleklass. I brevet finns inbjudan till föräldramöte inför skolstarten samt information om vilken skola barnet hör till.

  Förskoleklassens läsår

  Verksamheten i förskole­klass omfattar minst 525 timmar om året och i Hallstahammars kommun följer den grundskolans läsår. Precis som för övriga skolan är även förskoleklassen avgiftsfri och alla elever erbjuds kostnadsfri lunch varje skoldag. Även skolskjuts ingår för de elever som har längre väg till skolan.

  För de barn som har behov av omsorg före och/eller efter skoldagen finns fritidshem på skolan.

  För både skolskjuts och fritidshem behöver du som är vårdnadshavare skicka in separata ansökningar. Du behöver också ansöka om specialkost om barnet av olika anledningar inte kan äta den vanliga skolmaten.

  Lärande på lekfullt och stimulerande vis

  I förskoleklassen får barnen en grund för sin skolgång. Leken, skapandet och barnens egen nyfikenhet står i centrum för den pedagogik som tillämpas i förskoleklassen. Här får de träna sitt språk och bekanta sig med bokstäver på ett roligt och stimulerande sätt med bland annat rim och ramsor. Skolan arbetar målmedvetet för att uppnå läs- och skrivglädje hos barnen.

  Vi arbetar utifrån Lgr 11, läroplan för grundskolan och följer Skolverkets riktlinjer med syfte, centralt innehåll och det obligatoriska kartläggnings­materialet kring matematik och språk som finns. Vi arbetar med Bornholmsmodellen i svenska på samtliga skolor i kommunen.