Fler webbplatser

Nämnder, styrelser och direktioner

I Hallstahammars kommun finns det sex nämnder; barn- och utbildnings-, bygg- och miljö-, kultur- och fritids-, social-, tekniska och valnämnden. Dessutom finns ett kommunalt bostadsbolag; Hallstahem med bolagsstyrelse, samt kommunalförbunden VafabMiljö och Räddningstjänsten Mälardalen med varsin förbundsdirektion, samt en gemensam överförmyndar­nämnd för fem kommuner. Hallstahammars kommun är också representerad i Ekomuseum Bergslagens och Strömsholms kanalaktiebolags styrelser.

De kommunala nämnderna ansvarar för sina respektive områden. Nämnderna tillsätts av kommunfullmäktige, som sätter upp mål för nämnderna att arbeta mot. Nämnderna ansvarar också för att göra prioriteringar, utvärdera sina verksamheter och se till att verksamheten håller hög kvalitet.

Du kan ta del av nämndernas kallelser och beslut genom de dokument som vi lägger ut här på webben. Du har också alltid möjlighet att ta direktkontakt med ledamöterna i nämnden. Om du som medborgare har en fråga som rör något av kommunens olika verksamhetsområden kan du vända dig direkt till den nämnd eller förvaltning som hanterar frågan.

De olika bolagen, förbunden och stiftelserna har egna webbplatser där deras verksamhet och organisation redovisas.