Fler webbplatser

Kulturgaranti

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Kulturutvecklare
  Telefon: 0220-24114
  Besöksadress: Parkgatan 7, Hallstahammar

  Kulturgarantin är en metod för att säkra att alla barn från sexårsverksamhet upp till och med nionde klass får minst en kulturupplevelse per år utöver det som ryms inom skolans verksamhet. Upplevelserna ordnas i samarbete med skolan och finansieras av Kultur- och fritids olika enheter.

  I vår kommun erbjuds alla skolelever minst två kulturupplevelser per år och i vissa årskurser flera.

  Skolbio

  Skolbio erbjuds alla elever från sexårsverksamhet till nionde klass. Filmerna är åldersanpassade. Målsättningen är att alla elever ska kunna vara med och tycka till om vilka filmer som väljs. Urvalet ska gärna bestå av filmer som eleverna inte har tillgång till hemma.

  Film

  Kulturskolans filmpedagog kommer in i den ordinarie skolverksamheten och lär alla sjätteklassare i kommunen att uttrycka sig genom film. Filmerna visas sedan upp på en egen filmfestival.

  Konst

  Hallstahammars konsthall har fyra utställningar om året från olika genrer och skolklasser får när som helst boka in sig på visningar av dem. Med vissa utställningar följer ett pedagogiskt program.

  Litteratur

  I sexårsverksamheten kommer alla elever till biblioteket för ett introduktionsbesök och för att få en bokgåva. I sjunde klass kommer alla klasser tillbaka för samtal och för en ny bokpresent.

  Musik

  I tredje, fjärde och femte klass får eleverna vara med om en demoorkester där de får uppleva alla instrument som kulturskolan erbjuder undervisning i och lära sig om dem.

  Dans

  Dansföreställningar och/eller dansworkshops erbjuds årskurser där det åldersmässigt eller tematiskt passar in.

  Teater

  Teaterföreställningar och/eller workshops erbjuds årskurser där det åldersmässigt eller tematiskt passar in.

  Samtliga verksamheter arbetar också med både yngre och äldre barn och ungdomar med ett antal aktiviteter som existerar parallellt med kulturgarantin. Det förekommer också att man tillsammans med enskilda klasser eller skolor driver enskilda kulturprojekt.