Fler webbplatser

Offentlig upphandling

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Jurist och upphandlare
  Telefon: 0220-24093
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Inköp av varor och tjänster ska alltid ske på det mest kostnadseffektiva sättet. Det gäller alla typer av inköp, som kontorsmaterial, konsulttjänster, livsmedel, fordon, utbildningar och entreprenader, med mera. Genom att upphandla dessa varor och tjänster, kan kommunen få bättre priser och avtalsvillkor.

  Kommunens inköp regleras genom ramavtal

  Största delen av kommunen inköp görs idag via avrop från tecknade ramavtal. Ramavtalen är bindande, vilket betyder att när en vara eller tjänst ska köpas måste kommunen välja den eller de leverantörer som ingår i det aktuella ramavtalet.

  Kommunen planerar sina upphandlingar

  Alla upphandlningar planeras i god tid eftersom processen är så pass tidsbunden. Här hittar du listan för de upphandlingar kommunen kommer att göra under de kommande åren.

  Med reservation för ändringar


  VVS-material

  Maj 2021

  Glasmästeritjänster/Persienner

  April 2021

  Mindre måleriarbeten

  Maj 2021

  Fönsterputs

  Februari 2021

  Bem.tj socialsekreterare

  Ingen annonsmånad bestämd ännu

  Sand/grus/krossmaterial

  Ingen annonsmånad bestämd ännu

  Lastbilstransporter

  Första kvartalet 2022

  Konsult VA-verk

  Första kvartalet 2022

  Byggvaror

  Första kvartalet 2022

  Nätverksarbeten inom svagström

  Ingen annonsmånad bestämd ännu

  Traktor/redskapsbärare

  Ingen annonsmånad bestämd ännu

  Teknisk service storköksutrustning

  Ingen annonsmånad bestämd ännu

  Arbetskläder

  Januari/februari 2021

  Telefoni som tjänst

  April 2021

  Ärendehanteringssystem

  Ingen annonsmånad bestämd ännu

  Företagshälsovård

  Ingen annonsmånad bestämd ännu

  Blommor/träd med mera

  Andra kvartalet 2021

  Målarfärg/tillbehör

  Andra kvartalet 2021

  Snöröjning/halkbekämpning

  Andra kvartalet 2021

  Upphandlingsprocessen i Hallstahammars kommun

   

  Bild som beskriver upphandlingsprocessens tre steg

  Så kan du som leverantör lämna anbud vid upphandlingar

  Du som vill vara leverantör till Hallstahammars kommun kan bevaka kommunens upphandlingar genom att kostnadsfritt skapa konto i databasen Visma Tendsign, som innehåller pågående offentliga upphandlingar i hela Sverige.

  Lagen ska främja konkurrens och bäst utnyttjande av offentliga medel

  Lagen om offentlig upphandlings främsta syfte är att åstadkomma en öppen och konkurrensutsatt marknad. Lagen syftar till att:

  1. offentliga myndigheter som till exempel kommunen, ska upphandla varor och tjänster för att få bästa kvalitet till lägsta möjliga kostnad.
  2. företag och företagare (de som säljer varor och tjänster) ska alla, på lika villkor ha möjlighet att lägga anbud och delta i upphandlingar där de ser möjlighet och önskar att bli leverantör av varor eller tjänster