Fler webbplatser

Hästhållning

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Hobbyhästar

  Enligt de lokala föreskrifterna i Hallstahammars kommun krävs tillstånd av bygg- och miljönämnden för att hålla hästar inom områden med detaljplan.

  Hästgårdar på landsbygden behöver inte anmälas till bygg- och miljönämnden om det är under 100 djurenheter. En häst räknas som en djurenhet, inklusive föl upp till 6 månaders ålder.

  Tänk på att det kan krävas att du ansöker om tillstånd hos Länsstyrelsen före start av ett antal verksamheter, till exempel

  • Ridskola
  • Hästuppfödning
  • Upplåtelse av boxplatser

  Bedrivs hästgården som lantbruk?

  Bedriver du din hästgård som ett lantbruk gäller särskilda regler. Lantbruk ska anmälas till bygg- och miljönämnden innan start. Det är bygg- och miljöförvaltningen som tillsynar lantbruken och

  Gödselhantering

  De vanligaste lösningarna för gödselhantering är gödselplatta eller container. Läs mer om krav och hur mycket lagringsutrymme du behöver ha på Jordbruksverkets webbplats.

  Läckage av näringsämnen till yt- och grundvatten

  För att minimera läckage till yt- och grundvatten finns det regler för lagring och spridning av stallgödsel. Aktuella bestämmelser är förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket och Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring. Vissa av bestämmelserna gäller i hela landet medan andra endast gäller Nitratkänsliga områden. Hallstahammars kommun är ett nitratkänsligt område.

  Nedgrävning av död häst

  Det finns ofta möjlighet att begrava din häst hemma på gården, men för att undvika risker för miljö och hälsa måste platsen för nedgrävning väljas med omsorg och hanteringen ske på rätt sätt.

  Har du frågor och funderingar är du välkommen att höra av dig till kommunens bygg- och miljöförvaltning.