Fler webbplatser

Mål, resultat och budget

Att sätta mål och följa upp resultat är verktyget förtroendevalda har för att styra organisationen. Målstyrningsprocessen ska ge information om kvaliteten, vad som behöver utvecklas och förbättras samt vad medborgarna får för skattepengarna.

Kommunens verksamhet bedrivs utifrån de politiska målen kopplade till de ekonomiska förutsättningarna. Den kommunala ekonomin har samma enkla regler som vilken hushållskassa som helst – det gäller att inkomsterna täcker utgifterna. Löpande följs sedan mål, resultat och budget upp genom mätningar och analyser. Till sist redovisas resultaten i tertialrapporter, delårsbokslut och årsredovisningar.