Fler webbplatser

Förskolan LärKan

Förskolan LärKan är en av kommunens nyaste förskolor och är indelad i fem hemvister. Inom hemvisterna delas barnen och pedagogerna in i mindre grupper. Förskolan har stora gemensamma utrymmen med matsal, vattenlek, inomhustorg och pedagogiskt kök. Gården är väl tilltagen med många möjligheter till lek och rörelse. Förskolan ligger på Vallmogatan 24 i Kolbäck, nära Vallmobadet och med skogs- och naturområden alldeles intill vilket ger goda förutsättningar för utflykter. Förskolan LärKan har utökade öppettider från klockan 05.00 till 22.00 om behov finns.