Fler webbplatser

Laglighetsprövning - överklaga när du anser att beslutet bryter mot lagen

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kommun@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Kommunen fattar en mängd beslut i olika frågor och ärenden. Kommunen är skyldig att följa vad som står i kommunallagen och alla beslut ska ha stöd i lagen. Om du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter, eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas, kan du överklaga beslutet genom laglighetsprövning.

  Om du anser att kommunen till exempel har fattat ett beslut som bryter mot en lag eller annan författning, kan du lämna in ett överklagande genom laglighetsprövning. Det kallades tidigare för kommunalbesvär.

  Kommunmedlemmar har rätt att överklaga

  Du har rätt att överklaga ett beslut som är fattat av den kommun som du är medlem i. Med medlem menas att man förutom att vara folkbokförd i kommunen även kan ha verksamhet eller till exempel äga en sommarstuga i kommunen. Beslutet behöver inte gälla dig personligen.

  Få lagligheten prövad – skicka överklagen direkt till förvaltningsrätten

  En laglighetsprövning måste du lämna in skriftligt till förvaltningsrätten. Om förvaltningsrätten anser att du har rätt i din överklagan upphävs kommunens beslut. Därefter måste kommunen ta upp ärendet på nytt och fatta ett nytt beslut. Ett nytt beslut i frågan fattas alltså inte automatiskt.

  Det kostar inget att överklaga.

  Det är till förvaltningsrätten i Uppsala du vänder dig till, och dit du ska skicka din överklagan.

  Postadress:
  Förvaltningsrätten i Uppsala
  Box 1853,
  751 48 Uppsala

  Överklaga inom tre veckor

  Din överklagan ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från det att tillkännagivandet publicerats på kommunens officiella anslagstavla. På anslagstavlan anges också när tillkännagivandet avpubliceras, så det är lätt att se när tre veckor har gått.

  Ta del av besluten på kommunens officiella anslagstavla

  När ett beslutsprotokoll är justerat tillkännages detta på kommunens anslagstavla.