Fler webbplatser

Vanliga frågor och svar om enskilda avlopp

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Här har vi samlat de absolut vanligaste frågorna som vi får om enskilda avlopp. Vi hoppas att du får svar på din fråga, annars kan du vända dig till oss på bygg- och miljöförvaltningen

  Vad händer under en avloppskontroll och vad händer efteråt?

  Varför har ni besökt mig och inte grannen under er avloppskontroll?

  Vi brukar alltid skicka ut en checklista inför kontroll i ett område. Ibland får vi in all information vi behöver från checklistan och behöver därför inte åka ut till dessa fastigheter. Har vi frågor eller funderingar kring en avloppsanläggning åker vi alltid ut på plats för att göra en kontroll. Det kan också vara så att din granne har sökt om tillstånd att anlägga ett avlopp (inom de närmsta tio åren). Då gör vi vanligtvis inte ett besök.

  Vad är en slamavskiljare?

  En slamavskiljare är en brunn eller tank där slammet från avloppsvattnet stannar kvar. Slamavskiljare kan vara utformade på lite olika sätt, speciellt på nyare anläggningar. Gamla slamavskiljare består oftast av en-, två- eller trekammarbrunnar. Om du har en WC ska det finnas en trekammarbrunn. Slamavskiljaren ska oftast ha ett så kallat t-rör.

  Förklaring i bilder

  Slamavskiljare och t-rörFörstora bilden

  Ovanifrån sett ser brunnarna oftast ut så här. Enkammarbrunnen har inga skiljeväggar. Tvåkammarbrunnen är uppdelad i två kammare och trekammarbrunnen i tre kammare. Ofta sitter också ett t-rör på utloppsledningen inne i brunnen. I trekammarbrunnen sitter t-röret i en utav de små kamrarna. Ett t-rör gör att flytslam inte följer med ut från brunnen och täpper till rör i den efterföljande reningen.

  Ovan ser du en video som förklarar hur en slamavskiljare kan se ut

  Vad är en efterföljande rening?

  Efter slamavskiljningen krävs det enligt lag att du har en efterföljande rening. I slamavskiljaren stannar slammet kvar men själva avloppsvattnet leds vidare ut. Avloppsvattnet innehåller mycket näring och bakterier och det måste renas innan det kan släppas ut. Det finns många olika reningtyper och produkter på marknaden. De vanligaste reningstyperna är infiltration, markbädd, minireningsverk och bioreningsverk.

  Jag måste göra om mitt avlopp, hur lång tid har jag på mig?

  Normalt sett har du som fastighetsägare cirka 2 år på dig att åtgärda ditt avlopp från att du fått ett beslut från oss. I allvarligare fall kan tiden för åtgärder förkortas.

  Kan jag få rotavdrag för anläggning av mitt enskilda avlopp?

  Vad är hög och normal skyddsnivå?

  Vi gör alltid en bedömning av skyddsnivån på en fastighet. Skyddsnivåer sätts på grund av att olika fastigheter har olika förutsättningar och ligger i olika känsliga områden. De skyddsnivåer som finns idag är normal skyddsnivå och hög skyddsnivå. Vid normal skyddsnivå ska avloppsanläggningen klara grundläggande funktionskrav och vid hög skyddsnivå behöver anläggningen klara högre funktionskrav.

  Hur mycket kostar det att anlägga ett avlopp?

  Det är många faktorer som påverkar priset. Enligt avloppsguiden kostar ett enskilt avlopp mellan 70 000 - 100 000 kronor.

  Jag har ett fritidshus, vad gäller då?

  Har du ett fritidshus med WC, bad-, disk- och tvättvatten ställs samma krav som för permanentbostäder. Att det ska finnas slamavskiljning och efterföljande rening. Har du bara bad-, disk- och tvättvatten ställs inte samma krav. Oftast räcker det med en slamavskiljning och att vattnet leds ned i någon typ av enklare infiltration eller markbädd. Tänk på att du måste göra en anmälan till bygg- och miljönämnden innan du anlägger ett avlopp. Har du ett utedass, mulltoalett eller en annan form av toalett som inte räknas som WC ska du också göra en anmälan till bygg- och miljönämnden.