Fler webbplatser

Fastighetsägares och enskildas ansvar när det snöat

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Du som bor i villa eller radhus eller äger flerfamiljshus har ansvar för att trottoaren runt din tomtgräns är framkomlig för andra fotgängare. Efter snöfall behöver du skotta undan snön och sanda så att det inte är halt. Som privatperson är det till exempel viktigt att tänka på hur du parkerar din bil för att inte hindra kommunens snöröjare att ploga gator och vägar.

  Man som skottar snö

  Du har ett ansvar som fastighetsägare

  Du som enskild fastighetsägare ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på gångbanan längs hela din tomtgräns. Om gångbana saknas eller används som snöupplag ska du istället sanda ett gångstråk på körbanan.

  Du får inte lägga snön från tomten på vägen

  Snö från fastigheter får inte läggas ut på gatan. Fastighetsägaren är skyldig att ta hand om snön på sin tomt eller bekosta bortforslingen av den.

  Det kan när kommunens snöröjare plogar gatan bli strängar och vallar av snö kvar längs trottoarer och gångbanor. Den snön är du som fastighetsägare skyldig att ta hand om. Viktigt också att se till att uppfarter och entréer är framkomliga för exempel­vis brevbärare.

  Parkera rätt och klipp grenar

  Felparkerade bilar är ett stort hinder för snöröjningen. Plogningen blir ofta sämre utförd och ibland måste vi avbryta arbetet helt för att komma tillbaka senare. Det här innebär onödiga kostnader för snöröjningen och problem för övriga trafikanter. Du underlättar om du parkerar rätt. Om du bor i ett villaområde bör du parkera bilen på garageinfarten.

  Häckar, träd och buskar som växer ut över fastighetsgränsen kan vålla problem om snöplogen hindras och inte kommer fram ordentligt.