Fler webbplatser

Elevhälsans medicinska insats

  När ditt barn börjar i förskoleklass tar elevhälsans medicinska insats, EMI (tidigare kallad skolhälsovården) över efter barn­hälsovården. Inom EMI i Hallstahammars kommun arbetar specialistutbildade skolsköterskor och skolläkare. EMI är frivillig och kostnadsfri. Skolsköterska och skolläkare står för den medicinska kompetensen i skolans elevhälsoteam. I teamen ingår även rektor, specialpedagog eller speciallärare, elevhälsocoach, skolpsykolog, logoped och skolkurator.

  EMI:s uppdrag

  Elevhälsans medicinska insats, EMI, arbetar i första hand med förebyggande och hälsofrämjande insatser. Vi jobbar för att alla elever ska ges bästa möjliga förutsättningar till lärande och utveckling.

  Tillsammans med barn och föräldrar samverkar vi vid behov med skolans personal och andra verksamheter för barn och ungdomar. Skolsköterskan erbjuder hälsosamtal och kontroller, har rådgivande samtal och vaccinerar enligt det svenska barnvaccinationsprogrammet till alla elever i Hallstahammars kommun.

  Övriga medicinska besök hänvisas till sjukvården.

  Vi kallar till hälsosamtal och hälsobesök enligt följande:

  • Förskoleklass:
   Inskrivningssamtal och hälsosamtal, längd, vikt, syn och hörselkontroll
  • Årskurs 2:
   Tillväxt- och synkontroll, vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR)
  • Årskurs 4:
   Hälsosamtal, tillväxt-, rygg- och synkontroll
  • Årskurs 5:
   Vaccination mot humant papillomvirus (HPV). Från hösten 2020 erbjuds både pojkar och flickor denna vaccination.
  • Årskurs 6:
   Tillväxt-, syn- och ryggkontroll
  • Årskurs 8:
   Hälsosamtal, tillväxt- och ryggkontroll, vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta (dTp)
  • Årskurs 1 på gymnasiet:
   Hälsosamtal, tillväxt- och ryggkontroll

  Extra kontroller, uppföljningar och besök till skolläkare sker vid behov.

  Alla kontakter med skolsköterska och skolläkare dokumenteras i elevens journal. Vi omfattas av tystnadsplikt enligt lag, som finns för att skydda barns och föräldrars integritet.

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Skolsköterska på Lindboskolan
  Telefon: 0220-24285

  Befattning: Skolsköterska på Nibbleskolan, grundskola och anpassad grundskola
  Telefon: 0220-24541

  Befattning: Skolsköterska på Näslundskolan
  Telefon: 0220-24282

  Befattning: Skolsköterska på Parkskolan
  Telefon: 0220-24257

  Befattning: Skolsköterska på Strömsholms skola
  Telefon: 0220-24294

  Befattning: Skolsköterska på Tunboskolan, grundskola och anpassad grundskola
  Telefon: 0220-24294

  Befattning: Skolsköterska på Vallbyskolan
  Telefon: 0220-24294