Fler webbplatser

Näslundskolan (tillfälligt på Fredhem)

Näslundskolan är en låg- och mellanstadieskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs sex. På skolan går ungefär 150 elever. Till skolan hör också två fritidshemsavdelningar; Sulan för de yngre eleverna i förskoleklass och årskurs ett samt Klacken för eleverna i trean till och med sexan.

Näslundskolan har tillfälligt flyttat verksamheten från området Näs i den sydvästra delen av huvudorden Hallstahammar till Fredhemsområdet i de centrala delarna av Hallstahammar. Näslundskolan kommer bedriva verksamheten i Fredhems­skolans lokaler tills den nya Näslundskolan står klar. Preliminär tidsplan för återflytt är till skolstarten läsåret 2022/2023.

Så länge undervisningen sker i Fredhemsskolan erbjuds eleverna skolskjuts från Näs.

Besöksadressen till Näslundskolan är: Baldersvägen 12, Hallstahammar. Näslundskolan har tillfälligt flyttat till bostadsområdet Fredhem i centrala Hallstahammar. Skolan kan där utnyttja Fredhemskolans lokaler. 

Postadressen om du ska skicka exempelvis brev till skolan är:
Hallstahammars kommun, Näslundskolan, 734 80 Hallstahammar.

>

Här på kommunens externa webb­plats finns kontakt­uppgifter till skolans ledning och special­funktioner, skol­köket samt de olika fritidshems­avdelningarna.

Telefoner till avdelningarna kan vara obemannade och därför svåra att nå fram på. Får du inte kontakt med den du söker är du alltid välkommen att kontakta kundcenter som hjälper dig komma i kontakt med rätt person.

Namn: Ylva Lindberg
Befattning: Rektor (chef) på Näslundsskolan
Telefon: 0220-24270
E-post: ylva.lindberg@hallstahammar.se
Besöksadress: Baldersvägen 12, Hallstahammar

Näslundskolan har tillfälligt flyttat till bostadsområdet Fredhem i centrala Hallstahammar, och utnyttjar där Fredhemsskolans lokaler.

Befattning: Rektorsassistent Näslundsskolan
Telefon: 0220-24517

Befattning: Speciallärare på Näslundsskolan
Telefon: 0220-24235
Besöksadress: Baldersvägen 12, Hallstahammar

Befattning: Skolsköterska på Näslundsskolan
Telefon: 0220-24282
Besöksadress: Finns på Näslundskolan på onsdagar och ansvarar för eleverna i årskurs 4-6

Namn: Näslundsskolans kök
Telefon: 072-5952285

Telefon: 0220-243 82

Du som har ett barn som äter specialkost - kom ihåg att anmäla om ditt barn är borta från skolan och inte ska äta sin specialkost. Det är också viktigt att anmäla när barnet är tillbaka i skolan igen och behöver sin specialkost. Frånvaro och närvaro måste anmälas direkt till köket senast klockan 08.00 samma dag som ändringen gäller. Du kan antingen ringa eller skicka ett sms.

Befattning: Kurator på Näslundsskolan
Telefon: 0220-24246

Finns på Näslundsskolan måndagar, tisdagar och fredagar.

Du som vill träffa kuratorn är välkommen att boka tid för ett besök. Det gäller både elever och vårdnadshavare.

Namn: Fritidshemmet Klacken på Näslundsskolan
Telefon: 0220-24271

Klacken tar emot elever som går i förskoleklass till och med årskurs ett.

Namn: Fritidshemmet Sulan på Näslundsskolan
Telefon: 0220-24309

Lådan tar emot elever som går i årskurs två till och med sex.

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Matsedlar för Näslundsskolans restaurang:

Vi vill minska matsvinnet!

Du som har ett barn som äter specialkost - kom ihåg att anmäla sjukfrånvaro och frisknärvaro för barnets specialkost direkt till skolans kök.

Namn: Näslundsskolans kök
Telefon: 072-5952285

Telefon: 0220-243 82

Du som har ett barn som äter specialkost - kom ihåg att anmäla om ditt barn är borta från skolan och inte ska äta sin specialkost. Det är också viktigt att anmäla när barnet är tillbaka i skolan igen och behöver sin specialkost. Frånvaro och närvaro måste anmälas direkt till köket senast klockan 08.00 samma dag som ändringen gäller. Du kan antingen ringa eller skicka ett sms.

De flesta av våra skolar har sociala mediekonton där de bland annat visar upp verksamhet, presenterar matsedlar och för dialog.

Näslundsskolan (tillfälligt på Fredhemsskolan)

Näslundsskolan bedriver undervisningen i Fredhemsskolans lokaler under tiden som ny skola i Näs byggs. (Bilden visar Fredhemsskolan.)