Fler webbplatser

Samhällsorientering för nyanlända

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Samhällskommunikatör och hälsokommunikatör
  Telefon: 0220-24703
  E-post: samhallsorientering@hallstahammar.se

  Samhällsorientering för nyanlända är en kurs som ger dig som är ny i Sverige viktiga kunskaper om dina rättigheter samt skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället är organiserat. En stor del av kursen handlar om praktiskt vardagsliv i Sverige. Undervisningen är gratis och ges på ditt modersmål eller ett annat språk som du kan.

  Gratis utbildning om Sverige

  Samhällsorientering är en gratis utbildning om det svenska samhället för dig som nyligen har fått uppehållstillstånd i Sverige. Syftet med kursen är att göra det lättare för dig att komma in i det svenska samhället.

  Du får gå utbildningen:

  • om du är mellan 18 och 64 år, och
  • nyligen har fått uppehållstillstånd och har ett etableringsprogram från Arbetsförmedlingen, eller
  • om du är anhöriginvandrare.

  Du får inte gå utbildningen:

  • om du är medborgare i ett EU/EES-land eller Schweiz, eller
  • gymnasiestuderande, eller
  • arbetskraftsinvandrare, eller
  • gäststuderande eller gästforskare

  Kursen startar när tillräckligt många anmält sig för att kunna bilda en språkgrupp. Efter avslutad utbildning får du ett diplom. För dig som har en etableringsplan är kursen obligatorisk, vilket betyder att du måste gå kursen.

  Innehållet i utbildningen följer en kursplan

  Utbildningen sker i dialogform på ditt modersmål och leds av en samhälls- och hälsokommunikatör. Det betyder att du på utbildningen får möjlighet att diskutera och ställa frågor kring det ni läser om i kursboken "Om Sverige".

  Anmäl dig till kursen i samhällsorientering

  Om du nyligen har fått uppehållstillstånd och är inskriven i etableringsprogrammet från Arbetsförmedlingen, kan du också prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen om att anmäla dig till kursen.

  Om du har kontakt med socialtjänsten kan din handläggare på socialtjänsten hjälpa dig att anmäla till kursen.

  Kommunens kundcenter hjälper dig att komma i kontakt med rätt person om du vill veta mer om hur samhällsorienteringen fungerar eller om du vill ha hjälp att anmäla dig.