Fler webbplatser

Ledamöter i tekniska nämnden

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Telefon: 0220-24000
  E-post: tekniskanamnden@hallstahammar.se

  Postadress:
  Tekniska nämnden
  734 80 Hallstahammar

  Tekniska nämnden består av fem ledamöter. Ärenden förbereds av tjänstepersoner inom tekniska förvaltningen. Förberedelserna inför mötena sker i nämndens arbetsutskott.

  Tekniska nämndens ledamöter 2023-2026

  1. Peter Ristikartano (MP), ordförande, Peter.Ristikartano@hallstahammar.se
  2. Marijo Edlund (S), 1:e vice ordförande, Marijo.Edlund@hallstahammar.se
  3. Reinder Nispeling (L), 2:e vice ordförande, Reinder.Nispeling@hallstahammar.se
  4. Rolf Lindström (M), Rolf.Lindstrom@hallstahammar.se
  5. Mattias Janssen (SD), Mattias.Janssen@hallstahammar.se

  Tekniska nämndens ersättare

  1. Svea Klinga Härdevik (V), Svea.Klinga.Hardevik@hallstahammar.se
  2. Jim Larsson (S), Jim.Larsson@hallstahammar.se
  3. Jesper Bertilsson (L), Jesper.Bertilsson@hallstahammar.se
  4. Stig Erik Nyman (KD), Stigerik.Nyman@hallstahammar.se
  5. Sigrid Moser Nyman (SD) Sigrid.Mosernyman@hallstahammar.se