Fler webbplatser

Ledamöter i tekniska nämnden

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Telefon: 0220-24000
E-post: tekniskanamnden@hallstahammar.se

Postadress:
Tekniska nämnden
734 80 Hallstahammar

Tekniska nämnden består av sju ledamöter. Ärenden förbereds av tjänstepersoner inom tekniska förvaltningen. Förberedelserna inför mötena sker i nämndens arbetsutskott.

Tekniska nämndens arbetsutskott

  1. ordförande


Tekniska nämndens ledamöter

  1. ordförande


  2. Xxxx
  3. Xxxx
  4. Xxxx
  5. Xxxx

Tekniska nämndens ersättare

  1. Xxxx
  2. Xxxx
  3. Xxxx