Fler webbplatser

Styrelsen för Ekomuseum Bergslagen

Ekomuseum Bergslagen är sedan 1986 ett nätverk av cirka 60 olika platser från Grangärde Finnmark i Dalarna till Mälardalen i Västmanland. Platserna berättar om Bergslagens industrihistoria. År 1990 bildades stiftelsen Ekomuseum Bergslagen. I styrelsen ingår förtroendevalda politiker från de olika medlemskommunerna, bland annat Hallstahammars kommun.