Fler webbplatser

Val 2022

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kommun@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Val till riksdag, region- och kommunfullmäktige äger rum söndag 11 september 2022. På den här sidan får du information om hur valet går till, när du kan förtidsrösta, var vallokalerna finns i vår kommun, och mycket mer.

  Söndag den 11 september 2022 har du som är röstberättigad möjlighet att påverka vilka partier och politiker som ska representera det svenska folket i riksdagen, kommun- och regionfullmäktige.

  För att ha rösträtt i de allmänna valen i Sverige måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen den 11 september. Dessutom finns det särskilda regler för de olika valen.


  Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen, alltså den 12 augusti inför valet 2022.

  Rösta på valdagen den 11 september

  Vallokalerna är öppna mellan klockan 08.00 och 20.00. På ditt röstkort står det vilken vallokal du kan rösta i, på valdagen den 11 september.

  • Kom ihåg att ta med dig giltig id-handling om du röstar på valdagen.
  • Har du ingen id-handling kan en annan person intyga din identitet, men då måste den personen visa en id-handling eller vara känd av röstmottagaren.
  • Röstkort är inte ett krav när du röstar på valdagen, men praktiskt för att kontrollera att du röstar i rätt vallokal.

  Förtidsrösta 24 augusti-11 september

  Du kan förtidsrösta från och med 24 augusti och ända fram till och med själva valdagen den 11 september 2022. Förtids­röstning sker i valfri röstningslokal. Du kan också förtidsrösta i en annan kommun än din hemkommun. Det gäller även på valdagen.

  • Kom ihåg att ta med dig giltig id-handling och ditt röstkort till förtidsröstningslokalen.
  • Har du ingen id-handling kan en annan person intyga din identitet, men då måste den personen visa en id-handling eller vara känd av röstmottagaren.
  • Saknar du ditt röstkort kan du beställa ett nytt röstkort, ett så kallat dubblettröstkort.

  Om du har förtidsröstat och ångrar dig kan du ångerrösta genom att gå och rösta i din vallokal på valdagen.

  Hjälp med att rösta

  Det finns hjälp att få för att du ska kunna rösta, om du till exempel inte själv kan ta dig till ett röstmottagningsställe på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder.

  • Du kan få hjälp att rösta i vallokalen om du behöver det.
  • Du kan också utse ett bud som lämnar in din röst, om du inte kan ta dig till vallokalen.
  • Om du varken kan ta dig till en röstningslokal eller känner någon som kan vara bud åt dig, kan kommunen ordna med en ambulerande röstmottagare. Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst.
   Obs! Kontakta kundcenter om du vill ha hjälp av en röstmottagare som kommer hem till dig.

  Rösta från utlandet

  Du som befinner dig utomlands när det är val kan rösta från utlandet. Du kan antingen brevrösta eller förtidsrösta på ambassad och konsulat.


  Obs! Du kan skicka din brevröst tidigast 28 juli. Skickar du brevrösten innan dess räknas inte rösten.

  Alla som har rösträtt får ett röstkort. Röstkortet innehåller information om vilka val du har rösträtt i. På röstkortet står också vilket valdistrikt och vallokal du tillhör, med adress och öppettider.


  Röstkortet skickas till din folkbokföringsadress i Sverige. Senast den 24 augusti 2022 ska du ha fått ditt röstkort.

  • Du måste ha med dig ditt röstkort om du ska förtidsrösta i Sverige. Röstkortet används sedan för att skicka din röst till rätt vallokal inför rösträkningen.
  • Du måste inte ha med ditt röstkort om du röstar i din vallokal på valdagen. Men det är bra att ha med röstkortet, det gör det enklare att se att du röstar i rätt vallokal.

  Du som inte fått eller inte har kvar ditt röstkort kan beställa ett nytt röstkort, ett så kallat dubblettröstkort. Ett dubblett­röstkort kan beställas via kommunen, Valmyndigheten eller länsstyrelsen.


  I Hallstahammars kommun kan du som saknar ditt röstkort få ditt dubblettröstkort utskrivet i vissa förtids­röstnings­lokaler, alternativt att vi skickar dubblettröstkortet med post hem till dig eller till din e-post för egen utskrift.


  Mer information om hur du går tillväga för att beställa ett dubblettröstkort kommer publiceras på denna sida innan förtidsröstningen börjar.

  Förtidsröstning från och med 24 augusti 2022

  I Hallstahammars kommun ordnas förtidsröstning i Kulturhuset i Hallstahammar och  i Stationshuset i Kolbäck. Information om öppettider för förtidsröstning kommer publiceras inom kort.

   

  Röstning i vallokal på valdagen den 1 september 2022

  På valdagen kan du rösta i din vallokal. Vilken vallokal du hör till framgår av röstkortet. Vallokalerna är öppna klockan 08.00-20.00. 

  • Hallstahammar:
   • Nibbleskolan - valdistrikt Nibble
   • Fredhemsskolan - valdistrikt Fredhem
   • Lindboskolan - valdistrikt Barnängen
   • Parkskolan - valdistrikt Lövboås
   • Eldsbodahuset - valdistrikt Eldsboda
   • Kulturhuset, övre plan - valdistrikt Tuna
   • Åsby Hotell - valdistrikt Näs
  • Kolbäck:
   • Kolbäcks bibliotek (Stationshuset) - valdistrikt Kolbäcks centrum
   • Tunboskolan - valdistrikt Tunbo
  • Strömsholm:
   • Strömsholms skola - valdistrikt Strömsholm 

  Ta med dig röstkort och legitimation när du röstar!

  All rösträkning är offentlig och vem som helst kan komma och se hur det går till. Alla röster räknas två gånger.

  1. En preliminär rösträkning genomförs i två steg hos kommunerna:
   1. Dels på valnatten (den 11 september) i respektive vallokal.
   2. Dels på onsdagen efter valdagen (den 14 september) i kommunhuset på Norra Prästgårdsgatan i Hallstahammar.
  2. En slutlig rösträkning på länsstyrelsen i Västerås påbörjas måndagen efter valdagen (den 12 september). Det är först när den rösträkningen är klar som vi har ett slutligt valresultat.

  På den här sidan samlar vi information som berör de partier som ställer upp i valet till riksdag, kommun eller region. Informationen kommer uppdateras.


  Valsedlar

  Enligt lag tillhandahåller valnämnden vissa valsedlar under pågående röstmottagning, och vissa valsedlar ansvarar partierna själva för att distribuera till respektive lokal. Valnämnden, i förlängningen röstmottagarna, ansvarar för att lägga ut samtliga valsedlar i valsedelställen.

  • Valsedlar som valnämnden tillhandahåller
   Vissa valsedlar ska enligt lag finnas i alla val- och förtidsröstningslokaler. Det är blanka valsedlar och valsedlar med partibeteckning (endast partinamn) för de partier som vid något av de två senaste riksdagsvalen fått mer än en procent av rösterna i hela landet. Dessa valsedlar tillhandahålls av valnämnden.

   För 2022 års val ska partivalsedlar i val till riksdagen, regionfullmäktige samt kommunfullmäktige finnas för följande partier:
   • Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
   • Centerpartiet
   • Feministiskt Initiativ
   • Kristdemokraterna
   • Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
   • Miljöpartiet
   • Moderaterna
   • Sverigedemokraterna
   • Vänsterpartiet
   Valnämnden ansvarar också för att lägga ut partivalsedlar för partier som redan är representerade i regionfullmäktige eller kommunfullmäktige där röstmottagningsstället ligger.

  • Valsedlar som partierna själva ansvarar för
   Valnämnden i Hallstahammars kommun har beslutat att partierna kan lämna in valsedlar till nämndkansliet pi kommunhuset på Norra Prästgårdsgatan 1 i Hallstahammar för en central fördelning och/eller distribution till val- eller förtidsröstningslokaler. Mer information om när partier kan lämna sina valsedlar kommer publiceras inom kort.

   Samtliga partier som har anmält att de deltar i valet har rätt att komma till ett röstmottagningsställe och lämna sina valsedlar för att få dem utlagda av röstmottagarna. Partier som inte anmält att det deltar i något val kommer nekas att lägga ut sina valsedlar, även om partiet tryckt upp valsedlar.
  • Utläggning av valsedlar - nyhet i vallagen
   Från och med 1 februari 2022 är det valnämnden som ansvarar för att lägga ut alla valsedlar i valsedelställen. Det innebär att partiföreträdare lämnar sina valsedlar till röstmottagarna i val- eller förtidsröstningslokalen. Röstmottagarna kontrollerar sedan att partiet har anmält deltagande i valet, tar emot valsedlarna, placerar dem i valsedelställen och ansvarar därefter för ordningen bland alla valsedlar under pågående röstmottagning.

   Det är partiet som ansvarar för att det finns tillräckligt med valsedlar på röstmottagningsstället och röstmottagarna fyller på med valsedlar så länge ett lager finns. Röstmottagarna ansvarar inte för att kontakta ett parti om valsedlarna skulle ta slut.
  Hand som håller i tre stycken valkuvert